Co je připojištění?

Připojištěním rozumíme rozšíření základního pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění.

Jedná se o pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným, většinou hlavním, typem pojištění, se kterým však netvoří jeden celek.

Jako příklad si můžeme uvést cestovní pojištění, kde si většinou klient v základním balíčku kupuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, pojištění pro případ vzniku trvalých následků úrazu a další. Jako připojištění si lze u některých pojišťoven dokoupit například pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě nebo pojištění zrušení cesty. Záleží na klientovi, která připojištění nejvíce odpovídají jeho představám zvolí a která zvolí.

U MONETA Money Bank je cestovní pojištění tvořeno rozsáhlým balíčkem pojistných rizik včetně například pojištění zrušení cesty, pojištění odpovědnosti za škodu nebo pojištění zpoždění zavazadel v průběhu letecké přepravy a další. Klient tak získá vše za jednu cenu a již nemusí za žádné připojištění doplácet. Co se týká územní platnosti pojištění, zde si klient může zvolit variantu „Evropa“ nebo „Svět“.

Kontaktujte nás