Co je pojišťovnictví

S každou naší činností je spojeno určité riziko. A čemu nemůžeme zabránit, proti tomu se můžeme pojistit. 

 

Pojišťovnictví je specializovaná oblast finančnictví, která pomáhá zajišťovat hodnoty včetně zdraví a života, které jsou ohrožovány řadou rizik - majetek může být ukraden, zničen, poškozen. pojišťovnami. 

Pojišťovnictví můžeme charakterizovat jako specifický ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik. 

S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proti riziku a jeho dopadům  se můžeme bránit tím, že se pojistíme. Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika?– tedy negativních dopadů nahodilostí -  z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce, pojišťovny. 

Kontaktujte nás