Co je pojišťovnictví?

Pojištění je forma přesunu rizika z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce - pojišťovnu. Pojišťovnictví můžeme charakterizovat jako specifický ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik.

S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proti riziku a jeho dopadům se můžeme bránit tím, že se pojistíme. Dohled v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele Česká národní banka (ČNB). Pojištění je realizováno formou smluvního vztahu mezi pojišťovnou a dalšími účastníky pojištění.

Kontaktujte nás