Co je pojistná hodnota?

Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Správné stanovení pojistné hodnoty je důležité zejména u majetkového pojištění, aby pojištění domácnosti nebo budovy nebylo podhodnocené nebo naopak nadhodnocené, a klient by tak platil zbytečně vysoké pojistné. Nabízí se otázka, jak správně stanovit pojistnou hodnotu domácnosti.

Při stanovení pojistné hodnoty je důležité myslet na vše, co domácnost tvoří a bez čeho se neobejdete, například nábytek, lednička, televize, počítač a další. Určitě nezapomeňte ani na koberce, oblečení, sportovní potřeby, kosmetiku, nádobí, knihy nebo květiny. Ideální je sepsat jednotlivé položky Vaší domácnosti a u každé si napsat cenu buď podle účtenky, nebo alespoň odhadem. Jednotlivé položky sečtěte a tuto částku uveďte při sjednání pojištění jako pojistnou částku. Vhodné je také digitálně archivovat důležité doklady a uložit si je třeba u příbuzných pro případ požáru.

Nadstandardní vybavení domácnosti, šperky, drahou elektroniku či obrazy je vhodné nafotit a fotodokumentaci uložit pro případ potřeby mimo Vaši domácnost, případně je přiložte ke sjednané pojistné smlouvě a předejte pojišťovně. Tento způsob je tím nejpřesnějším odhadem hodnoty Vaší domácnosti, protože sami nejlépe víte, jaké věci doma a jakou mají hodnotu.

Kontaktujte nás