Co je pojistná částka?

Pojistnou částku si ještě před uzavřením pojistné smlouvy dobře rozmyslete s ohledem na rizika, která podstupujete.

Pojistná částka je nejvyšší finanční částka, jež může být vyplacena, dojde-li k pojistné události. Hodnota této částky je sjednána při uzavírání pojistné smlouvy a je v této smlouvě uvedena. Jinými slovy jde o maximální limit plnění v případě pojistné události.

Kontaktujte nás