Co je podnikatelský úvěr?

Vedle půjček pro soukromé osoby nabízejí banky speciální úvěry pro OSVČ, podnikatele a firmy. Banky ale nabízejí také řadu dalších úvěrových produktů, například kontokorentní úvěry nebo kreditní karty, nastavené speciálně pro podnikatele.

Hlavní druhy podnikatelských úvěrů
Podnikatelské úvěry můžeme podle způsobu použití rozdělit na dva hlavní druhy – na investiční a provozní.

Investiční úvěry pro firmy a podnikatele
Investiční úvěry jsou určené především na rozšíření podnikání. Konkrétně pak na koupi strojů a technologií nebo na nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitostí.

Provozní úvěry pro firmy a podnikatele
Provozní úvěry slouží k financování běžného provozu firmy. V praxi to znamená například nákup materiálu či zboží, zajištění provozu výroby nebo pokrytí krátkodobých pohledávek.

Jak získat podnikatelský úvěr
Banka před poskytnutím podnikatelského úvěru posoudí rizika podobně jako u spotřebitelského úvěru. Banka samozřejmě chce vědět, že podnikatel má dostatečné příjmy, aby úvěr mohl splácet, a zároveň se potřebuje ujistit, že nehrozí bezprostřední riziko, že o své příjmy přijde. Z tohoto důvodu je nutné předložit kvalitní podnikatelský záměr.

Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr by měl být srozumitelný, pravdivý a přesvědčivý. Pokud má podnikatel rozmyšlenou právní formu podnikání, organizaci a fungování firmy, popis služby nebo výrobku, který je cílem záměru, zná trh, na kterém chce působit, včetně analýzy konkurence, má finanční plán a časový harmonogram zahájení podnikání a potřeby cizích zdrojů, tak je na dobré cestě uspět s žádostí o úvěr.

Kontaktujte nás