Co je odkupné?

Odkupné je částka, kterou pojišťovna vyplatí klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy.

Výše odkupného se stanoví jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jinými slovy odkupné je část nespotřebovaného pojistného, která se vypočítá pojistně matematickými metodami k datu ukončení pojištění.

Odkupné se z životního pojištění vyplácí buď na žádost pojistníka, nebo při předčasném zániku pojištění z jiného důvodu, než je pojistná událost. V pojistné smlouvě je upraveno, zda z životního pojištění vzniká nárok na odkupné a podmínky na jeho výplatu. Nárok na odkupné zpravidla nevzniká u pojištění pro případ smrti sjednaného na přesně stanovenou dobu.

Kontaktujte nás