Co je prioritní úhrada?

Prioritní nebo také expresní úhrada (dříve platba) je druh bezhotovostního bankovního převodu, tedy příkazu k úhradě, který banka zpracovává ve zrychleném režimu.

Pokud klient zadá prioritní úhradu ve stanoveném časovém limitu, jsou peněžní prostředky v bance příjemce ten samý den, kdy byl převod zadán. Tuto službu využijete především v případech, kdy potřebujete co nejrychleji převést peněžní prostředky do jiné banky. Na rozdíl od okamžité platby, u prioritní úhrady není žádný limit v částce a lze ji zaslat do jakékoliv banky, u okamžitých plateb jste limitováni částkou, v MONETA Money Bank je to 400 000 Kč.

Máte možnost si zvolit, zda prioritní úhradu zadáte klasickým papírovým příkazem k úhradě na některé z poboček MONETA Money Bank, nebo využijete pohodlnější způsob, a to zadání přes Internet Banku. Časové lhůty pro zadání prioritní úhrady jsou přehledně uvedeny v Produktových podmínkách platebního styku a poplatek je účtován dle platného Sazebníku.
 

Jak dlouho trvá prioritní platba?

Kontaktujte nás