Co je depozitní účet?

Jedná se o vkladový účet s určitou finanční částkou, kterou klient dočasně svěří bance. Pokud kupujete nemovitost, depozitní účet ochrání Vaše peníze, než bude obchod zcela uzavřen.

S pojmem depozitní účet se nejčastěji setkáte ve chvíli, kdy kupujete nebo prodáváte nemovitost. Na depozitním účtu jsou uloženy peníze po dobu převodu vlastnického práva na nového majitele nemovitosti. Kupující se stává majitelem až v okamžiku, kdy je jeho vlastnické právo k dané nemovitosti zapsáno do katastru nemovitostí.

Depozitní účet tedy zajišťuje bezpečnost celé transakce. Představit si ho můžete jako trezor, do kterého dá kupující celou kupní částku ještě před vložením kupní smlouvy na katastr nemovitostí a předá ji prodávající straně až ve chvíli, kdy je převod vlastnického práva podle zákona dokončen.

Kontaktujte nás