Co je akontace

Akontace je částečná platba předem. Jedná se zpravidla o první zvýšenou splátku kupní ceny, někdy také označovanou jako nevratná záloha. Akontace se nejčastěji využívá u leasingu nebo splátkového prodeje, kdy klient nemá na nákup zboží dostatečnou hotovost.  

 
Výpočet akontace 

Pro výpočet akontace se většinou používají procenta. U některých produktů však může být akontace stanovena pevnou částkou, která zahrnuje poplatky a další nákladové položky. Výše akontace ovlivňuje výši dalších splátek a obvykle i úrokovou sazbu úvěru. Obecně platí, že čím větší akontace, tím méně klient tak zvaně přeplatí.  
 

Akontace u hypotéky a stavebního spoření  
U hypotečních úvěrů se akontací rozumí část ceny nemovitosti, kterou klient musí uhradit z vlastních prostředků. 
V případě úvěru ze stavebního spoření je akontací částka, kterou klient musí nejdříve naspořit, než mu stavební spořitelna úvěr poskytne.   
 
Akontace u splátkového prodeje 

V případě splátkového prodeje je obvyklé splatit jako akontaci určitou část celkové ceny zboží, například 20 %. Zbývající část ceny je pak rozložena do splátek po delší časové období.  
 
Akontace 0 %  
Nulová akontace znamená úvodní nulovou splátku. Zákazník v tomto případě nemusí zaplatit část zboží předem. Výše splátky se počítá z celé pořizovací ceny.  

Kontaktujte nás