Co je akontace?

Akontace je částečná platba předem. Jedná se zpravidla o první zvýšenou splátku kupní ceny, někdy také označovanou jako nevratná záloha. Akontace se nejčastěji využívá u leasingu nebo splátkového prodeje, kdy klient nemá na nákup zboží dostatečnou hotovost.

Výpočet akontace
Pro výpočet akontace se většinou používají procenta. U některých produktů však může být akontace stanovena pevnou částkou, která zahrnuje poplatky a další nákladové položky. Výše akontace ovlivňuje výši dalších splátek a obvykle i úrokovou sazbu úvěru. Obecně platí, že čím větší akontace, tím méně klient takzvaně přeplatí.

Akontace u hypotéky a stavebního spoření
hypotečních úvěrů se akontací rozumí část ceny nemovitosti, kterou klient musí uhradit z vlastních prostředků. V případě úvěru ze stavebního spoření je akontací částka, kterou klient musí nejdříve naspořit, než mu stavební spořitelna úvěr poskytne.

Akontace u splátkového prodeje
V případě splátkového prodeje je obvyklé splatit jako akontaci určitou část celkové ceny zboží, například 20 %. Zbývající část ceny je pak rozložena do splátek po delší časové období.

Akontace 0 %
Nulová akontace znamená úvodní nulovou splátku. Zákazník v tomto případě nemusí zaplatit část zboží předem. Výše splátky se počítá z celé pořizovací ceny.

Kontaktujte nás