Co je brutto a netto?

Tyto dva výrazy spolu úzce souvisí. Setkáte se s nimi jak u hmotnosti zboží, tak i ve financích.

Brutto (zkr. btto)
Brutto („hrubý“) označuje např. celkovou hmotnost zboží včetně obalu. V oblasti financí se jedná například o hrubou mzdu, tedy mzdu včetně daní, které z ní budou následně odvedeny.

Netto (zkr. ntto)
Netto („čistý“) označuje čistou hmotnost zboží, to znamená pouze obsah bez obalu. Netto mzda je čistá mzda, tedy suma, která zbývá zaměstnanci po odečtení daní a odvodů státu.

Tára
V souvislosti s pojmy Brutto a Netto je důležitý i pojem Tára. Tak se označuje hmotnost obalu zboží (hmotnost sáčku, krabice, prázdného kontejneru atd.), v širším pojetí se používá jako obecný výraz pro obal.

Vzájemná souvislost všech těchto pojmů se dá vyjádřit pomocí jednoduché rovnice: brutto = netto + tára.

Kontaktujte nás