Co je avalový úvěr?

Avalový neboli ručitelský úvěr je typ úvěru, při kterém banka obdobně jako u akceptačního úvěru neposkytuje svému klientovi peněžní prostředky. Banka se zaručí, že její klient uhradí svůj závazek i v případě, že by neměl dostatek finančních prostředků. Za to si banka účtuje avalovou provizi. Její výše se odvíjí od míry riskantnosti úvěru a od bonity klienta.

Jak funguje avalový úvěr
Klient-kupující vystaví za zakoupené zboží směnku. Banka se stane její ručitelem. Na líc směnky se podepíše oprávněná osoba banky a rovněž je tam připsáno „per aval“ („jako rukojmí“) a uvede se jméno klienta, za kterého banka ručení přebírá. Taková směnka je lépe obchodovatelná na finančních trzích.

Banky poskytují avalové úvěry jen významným a seriózním klientům. Poskytují při nich totiž své dobré jméno.

Kontaktujte nás