Co je ARES?

ARES je zkratka pro Administrativní registr ekonomických subjektů.

Jedná se o veřejný informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Je veřejně dostupný na http://wwwinfo.mfcr.cz.

Data o daných subjektech ARES čerpá z veřejných informačních systémů. Nejde tedy o primární zdroj informací o ekonomických subjektech, ale o databázi, které má informace zprostředkovávat souhrnně a usnadnit tak vyhledávání. Účelem registru ARES je poskytnout rychlé a obecně dostupné informace o jednotlivých subjektech.

ARES zahrnuje i tzv. XML rozhraní pro automatické vyhledání a kontrolu subjektu a zpřístupnění jeho veřejných údajů z původních registrů, které sloužily jak zdroje informací. Přes ARES lze najít také seznam všech okresů a obcí České republiky, včetně jejich kódů, PSČ a čísel příslušných finančních úřadů.

Kontaktujte nás