Zisk GE Capital Bank za 2002 dosáhl více jak 910 mil. Kč

V loňském roce GE Capital Bank pokračovala ve výrazné úvěrové expanzi na českém trhu. Svědčí o tom meziroční růst objemu poskytnutých úvěrů o 67,3 %. Ke konci loňského roku činil objem úvěrů poskytnutých klientům téměř 19,7 mld. Kč. K 31. prosinci 2001 to bylo téměř 11,8 mld. Kč.

„I v letošním roce je jedním z našich strategických cílů růst objemu poskytnutých úvěrů – a to jak v oblasti retailových klientů tak v sektoru malých a středních firem,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

Objem vkladů přijatých od klientů činil k 31. lednu loňského roku 41,4 mld. Kč. Ke konci roku 2001 byl jejich objem 42,3 mld. Kč. Meziroční pokles o 2,1 % byl způsoben menším zájem klientů o úsporné a termínované vklady, který souvisí s poklesem úrokových sazeb na českém trhu. Na druhou stranu pokles objemu vkladů na účtech spořícího charakteru byl doprovázen růstem objemu vkladů na běžných účtech – meziročně došlo k růstu o 1,0139 mld. Kč

Bilanční suma GE Capital Bank dosáhla na konci loňského roku výše 51,7 mld. Kč. Na konci roku 2001 měla objem 78,5 mld. Kč, pokles však byl způsoben změnou metodiky vykazování repo operací vůči ČNB. Ty již nejsou vedeny v rozvaze jako cenné papíry, ale byly podle nové metodiky vyvedeny do podrozvahy. Pokud by nedošlo ke změně účetní metodiky, byla by bilanční suma na konci roku 2002 o 0,5 miliardy korun nižší než na konci roku 2001. Rentabilita průměrných aktiv (ROA) dosáhla ke konci loňského roku 2002 hodnoty 1,65 %. V roce 2001 dosáhl tento ukazatel výše 1,13 – meziročně tak došlo k jeho růstu o téměř 47 %, která byla ovlivněna zejména změnou metodiky vykazování repo operací Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROE) činila k 31. prosinci loňského roku 11,76 %.

Kapitálová přiměřenost GE Capital Bank byla na konci loňského roku ve výši 29,56%. Banka si tak stále udržuje jednu z nejvyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu, která výrazně překračuje ČNB požadovaných minimálních 8 % a patří tak k nejstabilnějším peněžním ústavům na českém trhu.

Vlastní kapitál GE Capital Bank činil k 31. prosinci 2002 téměř 7,75 miliardy korun. V meziročním srovnání se zvýšil o 843 mil Kč (tj. o 12,2 %) Vlastní kapitál banky vzrostl díky reinvestovaným ziskům z minulého období.

„Hospodářské výsledky dosažené v loňském roce potvrzují růst a zdraví GE Capital Bank na českém trhu. Stejně jako efektivita našeho hospodaření je pro nás klíčový zájem a spokojenost klientů s produkty a službami, které jim poskytujeme. Nezávislé výzkumy ukazují, že naši klienti patří k nejspokojenějším klientům bankovních domů na českém trhu. Potvrzuje to tak správnost naší strategie v retailovém bankovnictví i v oblasti produktů a služeb pro malé a střední podniky,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

Rok 2002 byl pro GE Capital Bank rokem expanze na trhu úvěrů a přímého bankovnictví

GE Capital Bank měla na konci loňského roku téměř 643 tisíce klientů. V meziročním srovnání se jejich počet zvýšil o více než 11 % (na konci roku 2001 měl banka téměř 578 tisíc klientů). Za dvanáct měsíců se počet klientů banky zvýšil o více než 65 tisíc. Růst počtu klientů byl doprovázen růstem počtu depozitních účtů, které GE Capital Bank vede. Ke konci roku 2002 měli u GE Capital Bank klienti zřízeno přes 835 tisíc depozitních účtů. V porovnání s koncem roku 2001 je to růst téměř o 9 %. Růst počtu klientů i účtů je dán zájmem klientů o její služby a produkty. GE Capital Bank loni představila řadu novinek, které tento zájem motivovaly. Šlo zejména o běžný účet GEnius.

Běžný účet GEnius umožňuje klientům provádět běžné operace platebního styku, čerpat účet do minusu, jednou měsíčně získat poštou výpis z účtu, obsluhovat účet pomocí dvou kanálů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí (Mobil Banka, Telefon Banka, Internet Banka GEnius, Internet Banka Standard) a posílat či přijímat e-maily na vlastní personalizované internetové stránce www.genius.cz.

Běžný účet GEnius nabídla GE Capital Bank klientům v březnu 2002. Za dvanáct měsíců si tento běžný účet zřídilo přes 100 tisíc klientů. Kvalitu tohoto produktu GE Capital Bank potvrzuje nejen zájem klientů, ale i získání ocenění „Účet roku 2002“ v soutěži MasterCard Banka roku.

I díky zájmu klientů o běžný účet GEnius, v jehož rámci mohou využívat dva nástroje přímého bankovnictví, upevnila GE Capital Bank v loňském roce své postavení leadra v přímém bankovnictví. V závěru loňského roku překročil počet klientů, kteří si zřídili její Internet Banku, magickou hranici 100 000. K 31. prosinci 2002 měli klienti 101 303 aplikací internetového bankovnictví - Internet Banku Standard (přístup prostřednictvím digitálního certifikátu) používalo 30 898 klientů a Internet Banku GEnius (přístup pouze prostřednictvím jména a hesla) pak 70 405 klientů. Mobil Banku (nástroj GSM bankovnictví) mělo ke stejnému datu 163 170 klientů, Telefon Banku pak 127 688 klientů.

Alespoň jeden nástroj přímého bankovnictví mělo ke konci loňského roku přes 54 % klientů GE Capital Bank. Nejúspěšnějším kanálem byla stejně jako v předchozích dvou letech Mobil Banka, kdy třetina majitelů běžných účtů může nakládat se svými penězi přes mobilní telefon. Internetové bankovnictví jí ale velmi rychle dohání. Pětina klientů GE Capital Bank mohla ke konci loňského roku obsluhovat své peníze prostřednictvím internetu.

Vedle přímého bankovnictví jsou další strategickou oblastí pro GE Capital Bank úvěrové produkty. Jde především o spotřebitelské půjčky, hypotéky a úvěry pro malé a střední podniky.

Loni v listopadu uplynuly tři roky od uvedení Expres půjčky GE Capital Bank na trh. Tento neúčelový spotřebitelský úvěr byl v roce 1999 prvním na českém trhu, který byl poskytován bez požadavku na ručitele a na počkání. Zájem o spotřebitelské úvěry GE Capital Bank stále roste - dokazuje to růst počtu a objemu poskytnutých Expres půjček v minulém roce. V roce 2002 počet poskytnutých půjček vzrostl na 192 tisíc smluv a jejich objem na více než 7,8 miliardy Kč. V porovnání s koncem roku 2001, kdy počet poskytnutých Expres půjček činil více než 116 tisíc a objem téměř 5,5 mld. Kč, došlo k růstu o 64,9 % v počtu a o 42,6 % v objemu poskytnutých úvěrů.

Růst zaznamenala GE Capital Bank i v oblasti hypoték. Banka poskytla ke konci loňského roku 3149 hypoték v celkovém objemu 3 mld. Kč. V porovnání s koncem roku 2001 došlo k růstu počtu poskytnutých hypoték o 97 % (ke konci roku 2001 činil jejich počet 1597). Objem poskytnutých hypoték se meziročně zvýšil ještě výrazněji - o 100 % (ke konci roku 2001 činil 1,5 mld. Kč).

Hypotéku použili klienti GE Capital Bank nejčastěji na koupi nemovitosti (65 % poskytnutých hypoték loňském roce). Velký zájem však byl mezi klienty banky i o hypotéku na výstavbu – na tento účel ji použilo 35 % klientů. Průměrná výše poskytnuté hypotéky činila 960 000 Kč.

Výrazný úspěch má GE Capital Bank se svými úvěrovými produkty pro malé a střední podniky. Banka poskytla v roce 2002 firmám a podnikatelům pětkrát více úvěrů, než tomu bylo v předchozím roce. Celkový objem nových úvěrů činil 6,9 miliardy korun, což je o 52 procent více než v roce 2001. Zatímco v celé ekonomice objem úvěrů poskytnutých firmám stále klesá, GE Capital Bank zaznamenala další výrazný růst díky jednoduchosti a rychlosti poskytování úvěrů.

Největší růst zaznamenala GE Capital Bank v oblasti malých standardizovaných úvěrů, jako jsou Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent. Důvodem je jednoznačně jejich jednoduchost, výrazně snížená administrativní náročnost a rychlost vyřízení během několika dní.

Velký zájem mezi firemními klienty GE Capital Bank je zejména o Malý podnikatelský kontokorent. Jeho prostřednictvím získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení. Banka poskytne kontokorent do 2 pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem.

Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do 2 pracovních dnů. Banka poskytuje Malou podnikatelskou půjčku od 500 tisíc do 3 milionů korun. Splatnost úvěru je až pět let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

K úspěšným produktům, GE Capital Bank patří platební karty. Svědčí o tom stoupající počet vydaných platebních karet touto bankou. GE Capital Bank svým klientům nabízí platební karty značek Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Internet a MasterCard Business a MasterCard Gold. Ke konci roku 2002 vydala 384 446 platebních karet, což představuje meziroční nárůst 29 %.

Růst v oblasti produktů pro retailové klienty i klienty z řad malých a středních firem, který GE Capital Bank zaznamenala nejen v loňském roce, byl oceněn jejím vítězstvím v kategorii Nejdynamičtější banka roku 2002 soutěže MasterCard Banka roku 2002. Vedle již zmíněného vítězství Účet roku 2002, se GE Capital Bank umístila v dalších dvou kategoriích – Banka roku 2002 a Přímé bankovnictví roku 2002 – na třetích místech.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank

 

 

* * *

GE Capital Bank je součástí jedné z největších a nejsilnějších skupin světa – General Electric, která má dlouhodobě rating AAA. Celková aktiva GE činila ke konci loňského roku 575 miliard USD. General Electric je z hlediska tržní kapitalizace největší společnost na světě.

Společnost GE Consumer Finance je s aktivy ve výši téměř 70 miliard USD předním poskytovatelem úvěrových služeb spotřebitelům, maloobchodu a dealerům s automobily ve více než 35 zemích celého světa. GE Consumer Finance je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti General Electric a poskytuje nejrůznější finanční služby jako jsou například kreditní karty, osobní půjčky, financování prodeje, půjčky na nákup a leasing automobilů, hypoteční úvěry, pojištění úvěrů atd. V České republice působí tyto společnosti patřící do GE Consumer Finance: GE Capital Leasing, GE Capital Bank a GE Capital Multiservis.

Výroční zpráva General Electric za rok 2002 je k dispozici na www.ge.com.