Zisk GE Capital Bank v prvním čtvrtletí 2003 vzrostl o téměř 35 %

GE Capital Bank, oceněná jako Nejdynamičtější banka roku 2002 a Zaměstnavatel roku 2003, dosáhla ke konci prvního čtvrtletí letošního roku čistý zisk 376,38 mil. Kč. V porovnání s prvními třemi měsíci loňského roku, kdy banka vykázala čistý zisk 297,2 mil. Kč, došlo k růstu zisku o 34,8 %.

Za meziročním růstem čistého zisku GE Capital Bank o 97 mil. Kč na 376,384 mil. Kč, jenž banka vykázala k 31. březnu 2003 (výsledky jsou podle amerických účetních standardů US GAAP, které jsou srovnatelné s mezinárodními účetními standardy), stojí zejména výrazný nárůst objemu poskytnutých úvěrů a růst počtu nově otvíraných běžných účtů a produktů s nimi souvisejících.

Čistý zisk na zaměstnance dosáhl ke 31. březnu tohoto roku 808 tis. Kč. V porovnání s koncem března loňského roku, kdy činil 629 tis. Kč, došlo k jeho růstu o 28,4 %. Svědčí to o výkonnosti GE Capital Bank, protože třetinového růstu zisku na zaměstnance banka dosáhla při téměř stejném počtu zaměstnanců (k 31. březnu 2003 - 1864 zaměstnanců, ke 31. březnu 2002 – 1776 zaměstnanců).

Meziroční růst objemu poskytnutých úvěrů činil 66,6 %. Ke konci prvního čtvrtletí tohoto roku dosáhl objem úvěrů poskytnutých klientům výše 21,7 mld. Kč (v prvním čtvrtletí 2002 to bylo 13 mld. Kč. V absolutním vyjádření se úvěrové portfolio zvýšilo za dvanáct měsíců o téměř 8,7 mld. Kč.

Objem vkladů přijatých od klientů činil k 31. březnu 2003 42,9 mld. Kč. Ke 31. březnu 2002 byl jejich objem 43,5 mld. Kč.

„Vývoj úrokových sazeb na českém trhu činí úvěrové produkty pro klienty atraktivní. Na druhou stranu klesá tendence klientů mít dlouhodobě na bankovních vkladech uloženy větší částky. Proto došlo k meziročnímu poklesu objemu klientských vkladů, i když počet účtů vzrostl,“ řekla Sonia Slavtcheva, finanční ředitelka GE Capital Bank.

Bilanční suma GE Capital Bank dosáhla k 31. březnu 2003 objemu 51,9 mld. Kč. V meziročním srovnání se zvýšila o 1,4 % (k 31. březnu 2002 byla její hodnota 51,1 mld. Kč).

Rentabilita průměrných aktiv (ROA) činila podle účetních standardů US GAAP na konci prvního čtvrtletí 2,9 % (ve stejném období loňského roku 2002 měla hodnotu 2,2 %). Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROE) činila pro stejné období 20,2 % (v prvním čtvrtletí 2002 to bylo 17,2 %).

Kapitálová přiměřenost GE Capital Bank se udržuje na vysoké úrovni. K 31. březnu 2003 měla hodnotu 33,2 % (k 31. březnu 2002 činila 41 %).

GE Capital Bank měla na konci prvního čtvrtletí více než 662 tisíce klientů. V meziročním srovnání se jejich počet zvýšil o 11 %. Růst počtu klientů byl doprovázen růstem počtu depozitních účtů (ke 31. březnu 2003 jich banka vedla přes 862 tisíc, což je o 9,2 % více než před rokem).

Ke nejúspěšnějším produktům GE Capital Bank patří běžný účet GEnius, který si za dvanáct měsíců existence zřídilo 90 tisíc klientů. Kvalitu tohoto produktu GE Capital Bank potvrzuje také nedávné získání ocenění „Účet roku 2002“ v soutěži MasterCard Banka roku.

Běžný účet GEnius umožňuje klientům provádět běžné operace platebního styku, čerpat účet do minusu, jednou měsíčně získat poštou výpis z účtu, obsluhovat účet pomocí dvou kanálů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí (Mobil Banka, Telefon Banka, Internet Banka GEnius, Internet Banka Standard) a posílat či přijímat e-maily na vlastní personalizované internetové stránce www.genius.cz.

Zájem klientů o účet Genius a využívání nástrojů přímého bankovnictví v jeho rámci napomohlo GE Capital Bank stát se leadrem přímého bankovnictví v ČR. Její Internet Banku využívá téměř 123 tisíc klientů, Mobil Banku přes 161 tisíc a Telefon Banku 129 tisíc klientů.

V prvním čtvrtletí GE Capital Bank rozšířila operace, které Internet Banka GEnius klientům umožňuje provádět, o možnost zadávat, měnit a rušit trvalé platební příkazy.

Internet Banka GEnius je určena klientům, kteří chtějí používat internetové bankovnictví k základním operacím (zjišťování zůstatku či zadávání platebních příkazů). K využívání této formy internetového bankovnictví totiž stačí pouze základní znalosti práce s počítačem. Vedle snadného, intuitivního ovládání má GEnius i tu výhodu, že klient s sebou nemusí nosit žádná hardwarová zařízení či digitální certifikát na disketě. Stačí, když zná své přístupové heslo a může se kdykoli a odkudkoliv dostat k svému účtu.

Funkce Internet Banky Standard byly v prvním čtvrtletí rozšířeny o zasílání podmíněných SMS zpráv, které je informují o překročení či poklesu zůstatku na účtu nad nebo pod stanovenou hranici, o přečerpání účtu do nepovoleného debetu či informace o příchozích a odchozích platbách. Klienti se tak díky těmto SMS zpráv například dozví, že jim přišla na účet výplata nebo dlouho očekávaná platba či naopak byla provedena jimi zadaná platba

Na růstu zisku GE Capital Bank se výraznou měrou podílí úvěrové produkty - především spotřebitelské půjčky, hypotéky a úvěry pro malé a střední podniky.

GE Capital Bank nedávno nabídla klientům novou telefonní linku Expres půjčky 841 141 141, na níž se mohou zájemci o tento spotřebitelský úvěr od GE Capital Bank během pár minut dozvědět, jak velkou půjčku mohou získat. Ve špičkách na tuto linku, spuštěnou v polovině dubna 2003, volá až 2000 klientů denně.

Expres půjčka je i nadále nejoblíbenější osobní půjčkou, která je dnes na trhu. Ke 31. březnu poskytla GE Capital Bank 218 tisíc spotřebitelských úvěrů v objemu 8,6 miliardy Kč.

Růst zaznamenala GE Capital Bank i v oblasti hypoték. GE Capital Bank od dubna nabízí klientům tři nové varianty hypotéky – Standard, Premium, Optimum. Banka tak umožňuje zájemcům o financování bydlení zvolit si variantu, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a optimalizuje výši měsíční splátky. Ke všem třem hypotečním variantám mají klienti navíc možnost zřídit si neúčelový doplňkový úvěr. S uvedením novinek v oblasti hypoték souvisí i změny úročení – nyní nabízí GE Capital Bank hypotéky s pětiletou fixací již od 4,89 % p. a.

Ke konci prvního čtvrtletí tohoto roku poskytla GE Capital Bank 3616 hypoték v objemu 3,5 mld. Kč, což je meziroční růst o 61 % v počtu poskytnutých hypoték a o 68 % v objemu hypoték. K 31. březnu 2002 poskytla GE Capital Bank 2242 hypoték v objemu 2,1 mld. Kč.

Významné místo v aktivitách GE Capital Bank mají malé a střední firmy. Cílem GE Capital Bank je stát se preferovaným poskytovatelem finančních služeb pro malé a střední podnikatele.

Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent, které GE Capital Bank stále zjednodušuje - snižuje administrativní náročnost pro klienty a neustále zrychluje proces schvalování těchto úvěrů. V minulém roce například došlo k urychlení rozhodnutí o poskytnutí Malé podnikatelské půjčky z pěti na současné dva dny.

Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank nyní umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do 2 pracovních dnů. Banka poskytuje Malou podnikatelskou půjčku od 500 tisíc do 3 milionů korun. Splatnost úvěru je až pět let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

Dalším jednoduchým úvěrovým produktem je Malý podnikatelský kontokorent, prostřednictvím kterého klienti získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení v rámci dohodnutého limitu. Banka poskytne kontokorent do 2 pracovních dnů od dodání dokumentace od nových klientů, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem.

O dynamickém růstu úvěrů poskytnutých podnikatelům a malým a středním firmám svědčí to, že GE Capital Bank poskytla malým a středním firmám v prvním čtvrtletí úvěry v objemu 2,1 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst 70 %. GE Capital Bank je proto právem považována za nejdynamičtěji rostoucí banku v tomto segmentu.

O růstu GE Capital Bank a kvalitě jejích produktů svědčí i to, že v loňském roce zvítězila v kategorii Nejdynamičtější banka roku 2002 soutěže MasterCard Banka roku 2002. Vedle již zmíněného vítězství v kategorii Účet roku 2002 se GE Capital Bank umístila v dalších dvou kategoriích – Banka roku 2002 a Přímé bankovnictví roku 2002 – na třetích místech. V polovině května tohoto roku získala banka titul „Zaměstnavatel roku 2003“. Dalším ocenění získala GE Capital Bank letos v květnu v rámci soutěži Rhodos – ceny za firemní image. GE Capital Bank obdržela hned dvě první místa - v kategoriích „Banky“ a „Přímé bankovnictví“.

 

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank