Zisk GE Capital Bank překročil hranici jedné miliardy korun

Čistý zisk k 30. září 2003 dosáhl 1,179 mld. Kč (meziroční růst o 56 %)
Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl na 25,6 mld. Kč (růst o 51,1 %)
Kapitálová přiměřenost ve výši 32 %
705 164 klientů (růst o 14 %)
Zisk GE Capital Bank vzrostl o 56 %

Čistý zisk GE Capital Bank překročil ke konci třetího čtvrtletí hranici jedné miliardy. K 30. září 2003 totiž dosáhl výše téměř 1,2 mld. Kč (jde o výsledky podle amerických účetních standardů US GAAP, které jsou srovnatelné s mezinárodními účetními standardy). V porovnání se stejným obdobím roku 2002 došlo k růstu zisku o 56 %.

Stejně jako celkový čistý zisk rostl i čistý zisk na zaměstnance. K 30. září dosáhl výše 806 tisíc Kč (jde o anualizovaný údaj) a meziročně se tak zvýšil o 46,28 %. GE Capital Bank měla ke konci třetího čtvrtletí 1950 zaměstnanců.

„Na růstu zisku GE Capital Bank měla vliv pokračující úvěrová expanze. Objem našeho úvěrového portfolia se zvýšil meziročně o více než 50 %. Svědčí to o zájmu klientů o naše spotřebitelské úvěry, hypotéky a půjčky pro malé a střední firmy. Za stejně podstatné jako růst úvěrů však považuji i to, že dynamického růstu úvěrové angažovanosti jsme dosáhli při udržení jedné z nejvyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu, která má hodnotu 32,4 %,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

K 30. září dosáhl objem úvěrů, které GE Capital Bank poskytla klientům, výše 25,6 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku mělo úvěrové portfolio banky objem 16,96 mld. Kč. K 30. září 2003 tak došlo k růstu objemu úvěrů o 51,1 %.

Ke konci třetího čtvrtletí letošního roku měli klienti uloženy v GE Capital Bank vklady v objemu 46,4 mld. Kč. Meziročně se jejich objem zvýšil o více než tři miliardy korun.

GE Capital Bank měla 30. září 2003 rentabilitu průměrných aktiv (ROA) 2,81 % (meziroční růst o 43,37 %). Další klíčový poměrový ukazatel - rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROE) – dosáhla hodnoty 18,88 % (v porovnání s koncem třetího čtvrtletí 2002 došlo k růstu o 28,7%). Tyto ukazatele svědčí o zdravém a dynamickém růstu GE Capital Bank.

Bilanční suma GE Capital Bank se ke konci letošního září v porovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšila o 4,6 mld. Kč na 56,0 mld. Kč.

GE Capital Bank měla k 30. září tohoto roku 705 164 klientů (meziroční růst o 14 %), kterým vedla téměř 900 tisíc depozitních účtů (růst o 9 %).

Dynamický růst úvěrových produktů

K nejvyhledávanějším produktům GE Capital Bank patří Osobní půjčka Expres. Ke konci září činil objem poskytnutých a dosud nesplacených půjček více než 10 miliard. Meziročně to představuje nárůst o téměř 40 %.

Rostoucí zájem klientů o tento neúčelový spotřebitelský úvěr je dán nejen rychlostí jejího vyřízení (klient se na počkání dozví, zda úvěr získá), ale i strategií GE Capital Bank nabídnout zájemcům o úvěr co nejsnazší cestu k jeho získání. Samozřejmě s ohledem na jejich finanční možnosti, kdy se GE Capital Bank snaží prostřednictvím kvalitních nástrojů (propracovaný schvalovací systém, nabídka pojištění proti neschopnosti splácet) předcházet zadlužování klientů. Vedle návštěvy obchodního místa mohou zájemci využít i telefonní linku či internet. GE Capital Bank totiž umožňuje jako jediná na trhu získat úvěr pomocí internetu i novým klientům.

S velkým ohlasem se setkala Telefonní linka Osobní půjčky Expres 841 141 141. Zájemci o úvěr se zde dozvědí předběžnou informaci, zda získají úvěr, v jaké výši a jaká bude jejich měsíční splátka. Dosud tuto službu využilo 80 000 zájemců. V průměru na tuto linku denně zavolá až 1600 zájemců.

V oblasti retailového bankovnictví je velký zájem vedle spotřebitelských úvěrů i o hypotéky. Od svého vstupu na hypoteční trh poskytla GE Capital Bank k 30. září 2003 celkem 5192 hypoték v objemu 5,1 mld. Kč. Ke konci třetího čtvrtletí loňského roku dosáhl celkový počet poskytnutých hypoték 3035 a objemu 2,8 mld. Kč - meziročně tak došlo ke konci letošního září k růstu počtu hypoték o 73 % a objemu o 82 %.

Na růstu zájmu klientů o hypotéku GE Capital Bank měly vliv mimo jiné i novinky, které banka nabídla klientům v letošním prvním pololetí. Šlo především o představení tří variant hypotéky, které umožňují klientům zvolit si optimální podobu hypotéky, jež nejvíce odpovídá jejich potřebám. Klienti mají například možnost získat hypotéku bez poplatku za zřízení úvěrového účtu a bez poplatku za vedení.

I v oblasti komerčního bankovnictví došlo k výraznému nárůstu objemu poskytnutých úvěrů. Během prvních devíti měsíců letošního roku poskytla GE Capital Bank malým a středním firmám nové úvěry v objemu 7,1 mil Kč, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku znamená meziroční růst o téměř 38 % (ke 30. 9. 2002 banka poskytla úvěry v objemu 5,1 mld. Kč).

Zájem mají klienti především o Malou podnikatelskou půjčku a Malý podnikatelský kontokorent, které splňují jejich požadavek na rychlost poskytnutí úvěru a malou administrativní náročnost jeho vyřízení. Malou podnikatelskou půjčku a Malý podnikatelský kontokorent lze získat do dvou dnů.

GE Capital Bank patří k leaderům přímého bankovnictví

Vedle úvěrových produktů se GE Capital Bank výrazně orientuje na přímé bankovnictví. O úspěchu této strategie svědčí to, že GE Capital Bank patří k leaderům přímého bankovnictví. GE Capital Bank si díky 165 tisícům klientů využívajících její Mobil Banku udržuje vedoucí postavení na českém trhu GSM bankovnictví. Největší nárůst počtu klientů však zaznamenává u internetového bankovnictví – její Internet Banku si zřídilo téměř 157 tisíc klientů. Další žádaný nástroj přímého bankovnictví, Telefon Banku, má téměř 147 tisíc klientů. GE Capital Bank tak patří k bankám s nejvyšší penetrací přímého bankovnictví – přes 55 % klientů má alespoň jeden nástroj přímého bankovnictví.

Dynamického růstu internetového bankovnictví dosáhla zejména díky Internet Bance GEnius, kterou GE Capital Bank uvedla na trh loni spolu s běžným účtem GEnius.

Běžný účet GEnius umožňuje klientům provádět standardní operace platebního styku, čerpat účet do minusu, jednou měsíčně získat poštou výpis z účtu, obsluhovat účet pomocí dvou kanálů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí (Mobil Banka, Telefon Banka, Internet Banka GEnius, Internet Banka Standard) a posílat či přijímat e-maily na vlastní personalizované internetové stránce www.genius.cz.

Běžný účet GEnius zvítězil v loňském roce v rámci soutěže „MasterCard Banka roku 2002“ v kategorii „Účet roku 2002“. V této soutěži zvítězila GE Capital Bank i v kategorii „Nejdynamičtější banka roku 2002“.

K dalším oceněním, které GE Capital Bank v poslední době získala, patří titul „Zaměstnavatel roku 2003“. Jiné významné ocenění získala v rámci soutěže Rhodos – ceny za firemní image. GE Capital Bank obdržela hned dvě první místa - v kategoriích „Banky“ a „Přímé bankovnictví“.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank