Zaměstnanci GE pomáhali potřebným prací ve volném čase

Důležitou součástí firemní kultury General Electric je charitativní činnost a podpora obecně prospěšných projektů. Stejně je tomu i u jejích společností, které působí v České republice: GE Capital Bank, GE Capital Leasing a GE Capital Multiservis. V loňském roce pomáhaly tyto společnosti jak finančními dary, tak dobrovolnou prací svých zaměstnanců.

 • Elfun – hnutí dobrovolníků

  Klíčové místo v charitativních aktivitách GE v České republice má Organizace Elfun (zkratka vznikla spojením slov „Electric Fund“). Je to hnutí dobrovolníků z řad zaměstnanců General Electric, kteří pomáhají v nejrůznějších oblastech a místech po celém světě. Důležitou součástí činnosti tohoto sdružení je především dobrovolnická práce ve prospěch svého okolí. V současné době GE Elfun sdružuje více než 48 000 členů ve 27 zemích světa, přičemž dobrovolníci GE Elfun na celém světě ročně odpracují více než milion hodin. Snaží se pomáhat především při podpoře vzdělávání dětí a poskytovat podporu postiženým občanům. Organizace Elfun byla založena v roce 1928 a v loňském roce tedy oslavila 75 let své existence. V České republice působí Elfun od roku 2000 a za dobu své existence se jeho příznivci podíleli již na desítkách různých forem aktivit.

  V loňském roce dobrovolníci z Elfunu například zorganizovali dárcovství krve ve spolupráci s Červeným křížem, čištění Moravského krasu a chráněné rezervace Pálava, sbírku plenek pro Dětský domov Charlotty Masarykové na Zbraslavi, pomohli s organizací letního tábora pro handicapované děti z občanského sdružení Hafík a uspořádali akci s handicapovanými dětmi a dospělými z občanského sdružení Duha.

 • Dary místním komunitám

  Otevírání svých rekonstruovaných či nových obchodních míst obvykle GE Capital Bank využívá k předání finančního daru místním neziskovým organizacím, zdravotnickým zařízením, dětským domovům či kojeneckým ústavům. Obvykle se jedná o šeky v hodnotě 20 000 Kč. Finanční částky ve výši až do 50 000 Kč jsou každoročně věnovány také různým zájmovým sdružením a místním dětským sportovním oddílům. V roce 2003 byly obdarovány instituce v těchto městech: Blansko, Blatná, Bystřice nad Pernštejnem, Kroměříž, Liberec, Opava, Ostrava, Roudnice nad Labem, Slaný, Tábor, Tišnov, Brandýs nad Labem, Trutnov, Hradec Králové, Stříbro, Prachatice, Most, Děčín, Louny, Praha, Uherský Brod, Brno, Zlín

  V rámci svého komunitního programu pomáhá GE Capital Bank školským a neziskovým zařízením darováním repasovaných PC nebo jiné výpočetní techniky.

 • Sbírka pro Nadaci Archa Chantal

  Na vybraných obchodních místech GE Capital Bank byly umístěny sběrné kasičky pro Nadaci Archa Chantal. Celkem se podařilo shromáždit částku 254 228 Kč. Tyto prostředky byly použity při rekonstrukci nemocničních prostor pro dětské pacienty. Filozofií Nadace Archa Chantal je totiž humanizace dětských zdravotnických zařízení. Šlo například o rekonstrukci ambulance Dětské neurologie v Thomayerově FN v Praze, příjmu Dětského oddělení Městské nemocnice v Ostravě, lůžkové části Dětského oddělení v Thomayerově FN v Praze a prostor První dětské interní a onkologické kliniky v Dětské FN v Brně.

 • Klokánek

  V charitativních aktivitách společnosti GE Capital Multiservis má významné místo spolupráce s Klokánkem, projektem Fondu ohrožených dětí. Cílem projektu je v co největší míře nahradit ústavní péčí přechodnou rodinnou péči. Celoroční spolupráce vyvrcholila v prosinci, kdy pracovníci GE Capital Multiservis zakoupili dětem z Klokánku dárky podle přání, která děti zasílaly Ježíškovi. Uspořádali pro ně také vánoční besídku, se soutěžemi, diskotékou a dětský slavnostní raut. I v roce 2004 bude spolupráce pokračovat, mimo jiné i organizací dětského dne na zámku v Hořovicích.

  Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank