Zájem podniků o komerční úvěry GE Money Bank roste


GE Money Bank poskytla v roce 2004 malým a středním podnikům nové úvěry v celkovém objemu 11,715 miliardy Kč. V meziročním srovnání tato suma představuje nárůst o více než 28 %. V letošním roce představila banka několik novinek a očekává, že se růstový trend ještě posílí.

GE Money Bank se v roce 2004 podařilo výrazně posílit svou pozici na trhu úvěrů pro malé a střední podniky. Celkové portfolio úvěrů dosáhlo k 31. prosinci 2004 objemu 13,910 miliardy Kč a vzrostlo tak meziročně o 30 %. Objem nově poskytnutých úvěrů za rok 2004 dosáhl hodnoty 11,715 miliardy Kč a zaznamenal tak meziroční nárůst o 28 %.

„Úvěrování malých a středních podniků bylo vždy jednou z priorit GE Money Bank. Loňské výsledky ukázaly velmi pozitivní růstový trend na nějž chceme v letošním roce navázat,“ řekl ředitel komerčního bankovnictví GE Money Bank Radomil Štumpa. „V souvislosti s lednovým re-brandingem z GE Capital na GE Money jsme představili několik novinek, díky nimž bude získání úvěru snazší a rychlejší, zvýšila se také flexibilita nastavení našich úvěrů. Nabídli jsme například rychlý a flexibilní úvěr Operativ Business a zvýšili splatnost investičních úvěrů až na 10 let. Zároveň jsme naši nabídku zpřehlednili - úvěrové produkty mají nyní nové názvy, které lépe vystihují jejich charakter,“ dodal Radomil Štumpa.

Prostřednictvím nového úvěru Operativ Business (provozní úvěr a je tedy účelově vázán na pohledávky) mohou podnikatelé získat 300 tisíc Kč až 5 milionů Kč,. Klienti si mohou vybrat formu čerpání - kontokorentní nebo revolvingový úvěr. Splatnost úvěru je až 3 roky, přičemž není potřeba úvěr každoročně obnovovat, klient může čerpat úvěr již tři dny po dodání potřebných dokladů.
Velký zájem měli v loňském roce klienti z řad malých a středních podniků především o Flexi Business (dříve Malý podnikatelský kontokorent), Universal Business (dříve Malá podnikatelská půjčka) a provozní úvěry. Právě u půjčky Universal Business v loňském roce GE Money Bank prodloužila dobu splatnosti a zvýšila částku, kterou si mohou podnikatelé půjčit.

Výhodou úvěru Universal Business je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jeho vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Money Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do tří pracovních dnů od dodání dokumentace. Banka poskytuje Universal Business od 300 tisíc do 5 milionů korun. Splatnost úvěru je až šest let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

Prostřednictvím kontokorentního úvěru Flexi Business klienti získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení a úroky platí pouze z čerpané částky. Banka poskytne kontokorent do dvou pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem.

Dynamicky v loňském roce rostl také podíl elektronických transakcí, který za rok 2004 dosáhl téměř 76 %. Za rok 2003 přitom tento podíl činil 70 % a o rok dříve 60 %. V roce 2001 byl podíl elektronických transakcí pouze 35 %.

GE Capital Bank nabízí malým a středním podnikům celou škálu nástrojů přímého bankovnictví, například Internet Banku, Mobil Banku, Telefon Banku a především homebanking BankKlient, který je určen speciálně pro firemní subjekty. BankKlient totiž reaguje na specifické požadavky firem, jako je například přenos dat do účetních systémů či síťový provoz.

Homebanking program BankKlient umožňuje pohodlně ovládat účty prostřednictvím počítače přímo z domova či firmy, přičemž celá aplikace pracuje v přehledném systému MS Windows. BankKlient poskytuje dokonalý přehled o účtech a umožňuje vazbu na účetnictví, proto je ideálním řešením pro ty podnikatele, kteří zadávají velké množství transakcí a potřebují mít častý a detailní přehled o pohybech na svých účtech.Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank