Zájem o provozní úvěry GE Capital Bank vzrostl v prvním pololetí téměř o polovinu

V prvním pololetí letošního roku zaznamenala GE Capital Bank výrazný nárůst zájmu klientů z řad malých a středních podniků o provozní úvěry. V prvním pololetí poskytla GE Capital Bank nové provozní úvěry v objemu 4,418 mld. Kč. Oproti stejnému období loňského roku, kdy objem provozních úvěrů dosáhl 2,979 mld. Kč to představuje nárůst o 48 %.

„Za prvních sedm měsíců letošního roku byl objem nových provozních úvěrů vyšší než za celý rok 2002, kdy činil 3,950 mld. Kč. V roce 2003 poskytla banka úvěry malým a středním podnikům za 5,935 mld. Kč,“ řekl ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank Radomil Štumpa.

„Čísla potvrzují, že obliba těchto krátkodobých úvěrů k financování provozních potřeb firem postupně roste. Důvodem je jak rychlost a snadnost jejich získání, tak to, že téměř v 60% případech stačí klientům k ručení financované obchodní pohledávky. Ostatní provozní úvěry jsou zajištěny i nemovitostí, nebo jsou zajištěny jen zčásti,“ řekl Radomil Štumpa. „Klienti oceňují na provozních úvěrech i další výhody. Klient například není ve svém finančním plánování odkázán až na termín úhrad svých vystavených faktur, peněžní prostředky může mít k dispozici formou úvěru už v době vzniku svých pohledávek. Firma se tak stává pružnější ve svém podnikání, je konkurenceschopnější a rychleji roste,“ dodal Radomil Štumpa.

Provozní úvěry slouží k financování běžného provozu firmy, jsou jimi financovány zejména krátkodobé obchodní pohledávky a zásoby. Doba splatnosti činí běžně jeden rok s možností jednoduchého prodloužení. Klienti si mohou vypůjčit částku od 500 000 Kč výš, horní hranice není stanovena.

Provozní úvěry mají podobu buď revolvingových nebo kontokorentních úvěrů. Kontokorentní úvěr je vedený v rámci běžného účtu, na němž banka klientovi povolí čerpat peněžní prostředky do minusu až do smluvně sjednaného maximálního limitu. Úvěr je pak průběžně splácen z inkasa došlých plateb nebo hotovostními vklady. Revolvingový úvěr je vedený na zvláštním úvěrovém účtu. Úvěr je splácen v předem dohodnutých intervalech.

Provozní úvěry jsou určeny právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikatelům a subjektům provádějícím jinou než podnikatelskou činnost (např. městům či nadacím), které mají ukončeny alespoň dvě daňová období podnikání, dobré ekonomické výsledky, sídlo firmy je v České republice, nejsou v prodlení se závazky vůči finančnímu úřadu a jiným státním úřadům, nejsou v konkurzu a likvidaci. O úvěr lze požádat jak u komerčních bankéřů GE Capital Bank, kteří firmám poskytnou veškeré potřebné informace, tak prostřednictvím jednoduchého formuláře na internetových stránkách www.geuver.cz.

Vedle úvěrových produktů mají firmy velký zájem o využívání nástrojů přímého bankovnictví. GE Capital Bank jim nabízí například Internet Banku, Mobil Banku a především homebanking BankKlient, který je určen speciálně pro firemní subjekty. BankKlient totiž klientům pomáhá při specifických požadavcích firem, jako je například přenos dat do účetních systémů či síťový provoz. Elektronické transakce platebního styku šetří klientovi čas a snižují jeho náklady. Klient získává větší přehled nad platebními operacemi své firmy a snadněji se rozhoduje. Proto většina klientů čerpající provozní úvěry BankKlienta využívá.

Díky tomu, že firmy najdou v nabídce GE Capital Bank všechny produkty přímého bankovnictví, které odpovídají jejich konkrétním potřebám, má GE Capital Bank vysoký podíl elektronických transakcí. V prvním pololetí činily elektronické transakce téměř 73 % všech platebních operací, které komerční klienti provedli. Podíl elektronických transakcí má dlouhodobě rostoucí trend – počátkem letošního roku byl 70 %, na počátku roku 2003 byl 60 % a na konci roku 2001 se pohyboval okolo 35 %.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank