Zájem o produkty GE Capital Bank potvrzuje i růst klíčových ukazatelů hospodaření v prvním čtvrtletí roku 2004

 • Stav úvěrového portfolia ke konci prvního čtvrtletí činil 29,6 mld. Kč (růst o 36,2 %)
 • Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2004 dosáhl 390 mil. Kč (růst o 3,6 %)
 • Kapitálová přiměřenost ve výši 31,8 %
 • 709 022 klientů (meziroční nárůst o 7 %)
 • Meziroční růst počtu nástrojů přímého bankovnictví o 14,1 %

  Úvěry GE Capital Bank jsou stále více populárnější

  GE Capital Bank opětovně zaznamenává markantní nárůst zájmu o úvěrové produkty jak z oblasti spotřebitelských úvěrů, tak úvěrů pro malé a střední firmy. Stav úvěrového portfolia se totiž meziročně zvýšil o 36,2 %. Ke konci prvního čtvrtletí roku 2004 činil objem úvěrů poskytnutých klientům 29,6 mld. Kč (viz graf č. 1). K 31. březnu 2003 to bylo 21,7 mld. Kč.

  Popularitu spotřebitelských úvěrů GE Capital Bank podtrhuje růst počtu a objemu poskytnutých Osobních půjček Expres (neúčelový spotřebitelský úvěr poskytovaný na počkání) v prvním čtvrtletí letošního roku. Ke konci prvního čtvrtletí 2004 tvořilo úvěrové portfolio GE Capital Bank 310 tisíc spotřebitelských úvěrů v objemu 10,9 miliardy Kč.

  „Zájem klientů o Osobní půjčku Expres je dán jednak rychlostí jejího vyřízení, ale také strategií GE Capital Bank nabídnout zájemcům o úvěr co nejsnazší cestu k jeho získání,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

  V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2003, kdy k jeho konci činil stav počtu Osobních půjček Expres 210 tisíc a objem 7,9 mld. Kč, došlo k růstu počtu úvěrů o 48 % a objemu úvěrového portfolia o 38 %.

  „Oblibu Osobní půjčky Expres jednoznačně zvýšila i řada novinek, které jsme uvedli v platnost koncem loňského roku. Zájemci o Osobní půjčku Express dnes mají možnost získat prostřednictvím telefonní linky a také Internetu informaci, zda získají úvěr, v jaké výši a jaká bude jejich měsíční splátka. GE Capital Bank také jako první peněžní ústav v České republice umožnila získat spotřebitelský úvěr Osobní půjčka Expres i neklientům GE Capital Bank prostřednictvím internetu,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

  Rostoucí trend zaznamenává GE Capital Bank opětovně i v oblasti hypoték. Aktuální stav celkového úvěrového portfolia hypoték GE Capital Bank byl ke konci prvního čtvrtletí letošního roku 6789 hypoték v celkovém objemu 5,3 mld. Kč. V porovnání s koncem prvního čtvrtletí loňského roku, kdy banka vedla 3880 hypoték ve výši 3,0 mld. Kč, tak došlo k růstu počtu hypoték o 75 % a výše úvěrového portfolia o 75 %.

  V prvním čtvrtletí roku 2004 pokračovala GE Capital Bank v úvěrové expanzi na trhu malých a středních firem. Ke konci stejného období loňského roku dosáhl celkový stav objemu úvěrů, které GE Capital Bank poskytla 21,7 mld. Kč. V porovnání s rokem 2004, kdy stav úvěrového portfolia dosáhl 29,6 mld. Kč, jde o meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů o 36,2 %.

  GE Capital Bank poskytla během prvních tří měsíců letošního roku malým a středím podnikům nové úvěry v objemu 2,7 mld. Kč. V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku, kdy jim poskytla úvěry za 2,1 mld. Kč, jde o meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů o téměř 32 %. GE Capital Bank tedy pokračuje ve výrazné úvěrové expanzi v tomto segmentu komerčních klientů.

  Celkové portfolio úvěrů poskytnutých malým a středním firmám činilo v prvním čtvrtletí letošního roku 11,3 mld. Kč. V porovnání s koncem března loňského roku se celkové portfolio úvěrů poskytnutých tomuto segmentu klientů meziročně zvýšilo o 43 % (k 31. březnu 2003 byl jeho objem 7,9 mld. Kč).

  Únorem 2004 vyšla GE Capital Bank ještě více vstříc potřebám malých a středních firem získat rychle prostředky na financování jejich podnikání a poskytuje prostřednictvím Malé podnikatelské půjčky větší objem prostředků s delší dobou splatnosti. Zvýšila totiž výši maximálního objemu Malé podnikatelské půjčky na 5 milionů korun a prodloužila dobu splatnosti na šest let.

  „Růst zájmu klientů o naše úvěrové produkty a naše pokračující úvěrová expanze na trhu spotřebitelských půjček a úvěrů pro malé a střední podniky, patří k hlavním faktorům, které pozitivně ovlivňují náš zisk. Neustále si však udržujeme jednu z nejvyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu, což je nejlepším důkazem toho, že naše větší úvěrová angažovanost zachová všechna pravidla obezřetného podnikání,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank

  Čistý zisk GE Capital Bank se za první čtvrtletí roku 2004 meziročně zvýšil o 3,6 %. Výše čistého zisku za první čtvrtletí činí 389,9 mil. Kč (jde o výsledky podle amerických účetních standardů US GAAP, které jsou srovnatelné s mezinárodními účetními standardy). Ve stejném období roku 2003 dosáhla banka čistého zisku 376,4 mil. Kč

  I přes pokračující úvěrovou expanzi v České republice si GE Capital Bank udržuje jednu z nejvyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu. Kapitálová přiměřenost GE Capital Bank byla na konci prvního čtvrtletí roku 2004 ve výši 31,8 %. GE Capital Bank tak patří k nejstabilnějším peněžním ústavům v České republice.

  GE Capital Bank měla za první čtvrtletí roku 2004 bilanční sumu 55,8 mld. Kč. Meziroční růst o 3,94 mld. Kč představuje změnu o 7,6 %.

  Přímé bankovnictví GE Capital Bank stále na vzestupu

  Nárůst počtu klientů svědčí o tom, že GE Capital Bank poskytuje právě takové produkty a služby, které jsou české klientele šité na míru. Běžný účet GEnius umožňuje realizovat běžné operace platebního styku, ale také čerpat prostředky do minusu (Flexikredit) a jednou měsíčně získat poštou výpis z účtu. Realizace bankovních operací je možná prostřednictvím tří standardních typů kanálů přímého bankovnictví. Jedná se o služby Mobil Banka, Telefon Banka, Internet Banka Genius, nebo Internet Banka Standard.

  Zájem klientů o přímé bankovnictví neustále roste. GE Capital Bank poskytla ke konci prvního čtvrtletí letošního roku přes 473,7 tisíc nástrojů přímého bankovnictví. Meziročně tak došlo k růstu o 14,1 %. Nejrychleji rostoucím nástrojem byla v prvním čtvrtletí opět Internet Banka. Ke konci dubna 2004 ji využívalo 174 181 klientů, což v porovnání s prvním čtvrtletí 2003 představuje růst o téměř 41 %.

  GE Capital Bank si díky 160 tisícům klientů, kteří využívají službu Mobil Banka udržuje vedoucí postavení na trhu GSM bankovnictví v České republice. Třetí nástroj přímého bankovnictví Telefon Banku využívalo k 31. březnu letošního roku 138 945 klientů.

  GE Capital Bank měla k 1. dubnu letošního roku 709 022 klientů (meziroční růst o 7 %, viz graf č. 2), kterým vedla 902 554 depozitních účtů (růst o 4,7 %).

  Objem vkladů přijatých od klientů se meziročně zvýšil o 6,1 %, když k 31. březnu 2004 spravovala GE Capital Bank vklady ve výši 45,5 mld. Kč a ve stejném období roku 2003 42,9 mld. Kč.

  Získaná ocenění

  Kvalitu produktů a služeb GE Capital Bank neoceňují svým zájmem pouze klienti, ale i odborníci. Svědčí o tom ocenění, která GE Capital Bank získala v poslední době. Kvalitu přímého bankovnictví GE Capital Bank ocenila nezávislá porota v soutěži „MasterCard Banka roku 2003“. GE Capital Bank se v této soutěži umístila na prvním místě v kategorii „Přímé bankovnictví roku 2003“. Další ocenění získala GE Capital Bank v soutěži Rhodos 2003 – Cena za firemní image. GE Capital Bank obdržela hned dvě první místa - v kategoriích „Banky“ a „Přímé bankovnictví“.

  V polovině května loňského roku získala banka titul „Zaměstnavatel roku 2003“. Vítězství GE Capital Bank je výsledkem její dlouhodobé péče o zaměstnance a vlastní firemní kulturu. GE Capital Bank si je totiž plně vědoma, že schopní a motivovaní zaměstnanci jsou dlouhodobě největší konkurenční výhodou, a proto součástí obchodní strategie je byt nejvíce preferovaným zaměstnavatelem. Klade proto důraz na získávání těch nejlepších nových zaměstnanců na trhu, profesní růst a propracovaný systém motivace pro zaměstnance stávající. Nabízí jim proto nejen školení, ale i účast na různých projektech, koučing, komplexní zpětnou vazbu nebo interní stáže v jiných odděleních či v zahraničí.

  Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank