Zájem o investice v zemědělství roste, pomůže i Program rozvoje venkova

Ke konci září se otevře první kolo obnoveného dotačního Programu rozvoje venkova. V novém programovacím období čeká na zemědělce celkem 5,4 miliardy korun. Podporu získají investice do zemědělských staveb, silážních žlabů, minimlékáren, bouráren a nebo do výroby na přípravu obilovin a olejnin. Pro získání dotací bude potřeba ještě kvalitnější příprava projektů než v minulosti. Zemědělci se tak neobejdou bez podpory expertů na zemědělské dotace. GE Money Bank, lídr na trhu ve financování zemědělství, ve spolupráci s Agroteam CZ, může zemědělcům nabídnout kvalitní poradenství, které šanci na získání dotace výrazně zvýší.

„Českému zemědělství se nyní mimořádně daří. V GE Money Bank jsme jen v prvním pololetí roku 2015 poskytli úvěry na zemědělskou techniku za více než 1 miliardu korun a na zemědělskou půdu za dalších 757 milionů korun,“ říká Mojmír Severin, ředitel sektoru Zemědělství a Ekoenergie GE Money Bank. „Oproti loňskému roku je celkový nárůst více než 40% a podobný růst očekáváme i dál. Další nárůst investic přinese i nové kolo dotačního Programu rozvoje venkova,“ doplňuje Mojmír Severin.

Investice do mléka má budoucnost

Jednou z významných investičních příležitostí pro zemědělce zůstává produkce mléka. I když jeho cena v poslední době spíše klesala, Evropská unie to chce změnit a má v plánu produkci mléka podpořit. Proto lze očekávat, že poptávka po kravském mléku by se mohla v budoucnu zvyšovat. Z pohledu GE Money Bank je podpora úvěrů v této oblasti klíčová.

Z dotačního Programu rozvoje venkova bude možné čerpat např. na minimlékárny a bourárny. Podpora bude směřovat i na investice do zemědělských staveb, jako jsou stáje, jímky, sklady brambor nebo silážních žlabů, pokud nebudou sloučit pro potřeby bioplynových stanic. V neposlední řadě program podpoří investice v rámci rostlinné výroby zaměřené na čištění a sušení obilovin a olejnin a také náklady spojené s lesnickou infrastrukturou a technikou.

Se získáním dotací poradí odborníci

„Nové kolo sebou nese řadu novinek. Podstatnou změnou bude předložení zadávacího řízení na dodavatele již ve fázi před podpisem dohody. Z toho pak vyplývá daleko menší možnost změn v průběhu realizace projektu. Nedílnou součástí žádosti bude také výpočet finančního zdraví a posouzení efektivnosti celé investice,“ říká ředitel společnosti Agroteam CZ Zdeněk Kučera. „Tyto novinky pak podstatně zvětšují tlak na přípravu projektu, a proto je důležité hned od začátku spolupracovat s odborníky, kteří poradí ve všech oblastech žádosti a zefektivní tak celý přípravný proces,“ doplňuje Zdeněk Kučera.

Dotace na snížení emisí zůstávají

Kromě Programu rozvoje venkova běží i další dotační programy, které klienti GE Money Bank využívají. Mezi ně patří i nový Operační program životního prostředí, který poskytuje až 75% dotace například na investice do strojů na snížení emisí amoniaku. Stále větší zájem je i o nové technologie snižující prašnost v provozech, které znečišťují ovzduší.

EU Servis ví jak na dotace

GE Money Bank nabízí prostřednictvím služby EU Servis komplexní poradenský doprovod, při kterém klientovi nejprve identifikuje vhodný dotační titul a poté připraví žádost o dotaci. Banka při přípravě žádostí spolupracuje se společností Agroteam CZ, která má v tomto oboru velké zkušenosti a patří k největším poradenským firmám působícím v rámci českého zemědělství.

Po schválení žádosti banka prostřednictvím odborníků v EU Servisu klientům pomůže také s výběrovými řízeními na dodavatele a na závěr i s podáním žádosti o proplacení dotace. Zemědělci tak mají dotační i finanční poradenství pod jednou střechou, protože veškeré aktivity probíhají ve spolupráci s firemními bankéři. Díky zkušenostem GE Money Bank s podáním více než 1 200 projektů ve výši 8,2 miliardy korun se výrazně zvyšují šance žadatelů na úspěch.

Více informací o službách a produktech získají zemědělci přímo u svého firemního bankéře nebo mohou využít linku 844 844 844 či www.gemoney.cz/agroprodukty.

 

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro media na www.gemoney.cz.