Zadávání platebních příkazů a provoz na pobočkách GE Money Bank na konci roku 2006

 

V souvislosti s koncem roku zveřejnila GE Money Bank termíny pro zadávání platebních příkazů tak, aby jejich zúčtování proběhlo ještě v letošním roce. Posledním provozním dnem bude pátek 29. prosince, kdy budou mít obchodní místa banky standardní provozní dobu. Platby zadané po tomto termínu budou provedeny až 2. ledna 2007.
GE Money Bank doporučuje klientům, kteří chtějí, aby jejich transakce byly zpracovány ještě v roce 2006, aby dodrželi následující termíny, které jsou dány provozem clearingového centra České národní banky:

Vklady a výběry hotovostí na obchodních místech je možné provést do 29.prosince 2006 do konce pracovní doby. Příchozí platby došlé do GE Money Bank do 29. prosince 2006 budou rovněž připsány ve prospěch účtů klientů ještě v tento den.

Platební příkazy k převodům na účty vedené u GE Money Bank je nutné uskutečnit:
· v případě podání na obchodním místě banky do 29. prosince do 11.00 hodin,
· v případě podání prostřednictvím nástrojů přímého bankovnictví (Telefon Banka, Internet Bank, Mobil Banka, BankKlient) do 29. prosince do 18.00 hodin,

Platební příkazy k převodům na účty do jiné tuzemské banky je nutné uskutečnit:
· v případě podání na obchodním místě banky do 28. prosince do konce provozní doby,
· v případě podání prostřednictvím nástrojů přímého bankovnictví (Telefon Banka, Internet Bank, Mobil Banka, BankKlient) do 29. prosince do 9.00 hodin,


Aby mohly být platební příkazy do zahraničí zaúčtovány ještě letos, musí být podány v těchto termínech:
· hladké platby na pobočkách GE Money Bank do 28. prosince do 12.00,
· prostřednictvím internetové aplikace Bank/Klient do 29. prosince do 12.00,
· dokumentární platby do konce provozní doby.


Klienti GE Money Bank byli o termínech pro zadání platebních příkazů a o provozní době obchodních míst informováni s dostatečným předstihem prostřednictvím vývěsek na obchodních místech a pravidelných měsíčních výpisů z účtu, které obdrželi počátkem prosince.

V závěru roku dojde i ke změně provozní doby call centra.
V neděli 24. prosince bude provoz od 8.00 do 14.00 hod. Během státního svátku 25. a 26. prosince bude zavřeno. Od 27. do 30. prosince bude mít call centrum běžný provoz od 8.00 do 19.00 hodin a na Silvestra bude provozní doba zkrácena od 8.00 do 14.00 hod. V pondělí 1. ledna bude call centrum uzavřeno.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank