Výsledky Skupiny MONETA za rok 2019

Skupina MONETA vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 4 miliardy korun, meziroční běžná ziskovost se zvýšila o 13,4 %. Vedení společnosti očekává, že banka vzhledem k výsledkům vyplatí akcionářům konečnou dividendu ve výši 3,35 korun na akcii tak, aby dostála svému závazku celkové dividendy 6,65 korun za akcii. Pololetní dividendu ve výši 3,30 korun na akcii již banka svým akcionářům vyplatila 17. prosince 2019.

MONETA vykázala růst úvěrů o 11,8 % a vynikající ziskovost s čistým výnosem 300 milionů korun nad původním výhledem managementu. Silnou kapitálovou pozici banky doprovází návratnost hmotného kapitálu ve výši 18,2 % na úrovni 270 bazických bodů nad původním výhledem.

RŮST
– Celkový čistý úrokový výnos vzrostl o 7,0 % v důsledku meziročního růstu hrubých výkonných pohledávek retailového segmentu o 20,2 %. Růst v segmentu komerčního bankovnictví dosáhl 2,2 %.
– Silný růst retailových úvěrů táhla především výkonnost hypotečního portfolia, které meziročně vzrostlo o 38,9 % a bance tím zajistilo 3,3procentní podíl na trhu hypoték, ale také solidní růst spotřebitelských úvěrů. Ty vzrostly meziročně o 9,2 %.
– V komerčním segmentu MONETA meziročním růstem o 51,5 % prokázala postupné naplňování své strategie expandovat v poskytování úvěrů pro živnostníky a malé podniky.
– MONETA úspěšně přitahuje klienty svou platformou digitálního bankovnictví, což se odráží ve vzrůstajícím podílu objemu spotřebitelských úvěrů založených online (34,8 % ze všech uzavřených úvěrových smluv tohoto typu) a také v růstu drobných podnikatelských půjček poskytnutých online (27,4 % z celkové produkce roku 2019).
– Klientská základna banky se v roce 2019 rozrostla o 64 tisíc klientů, což je téměř dvojnásobek loňského růstu. Za tímto úspěchem stojí především úspěšná kampaň online retailového spořicího účtu Spoříto. Celkový počet klientů, kteří mají MONETA jako svou primární banku, se ve srovnání s koncem roku 2018 zvýšil o 4,3 %.

ZISKOVOST
– Konsolidovaný čistý zisk ve výši 4 miliard korun vedl k návratnosti hmotného kapitálu ve výši 18,2 % a předčil tak výhledy managementu skupiny MONETA.
– Běžná ziskovost, neboli ziskovost očištěná o jednorázové vlivy, vzrostla o 13,4 % především díky rostoucím provozním výnosům a cíleným řízením nákladů.
– Úspěšné dokončení strategie prodejů historického portfolia úvěrů v selhání (NPL) přineslo v roce 2019 zisk 358 milionů korun před zdaněním. Celková nominální hodnota prodaných NPL činila 3,2 miliardy korun.
– Očištěné náklady na riziko dosáhly i díky pozitivnímu dopadu prodejů NPL portfolia úrovně 57 bazických bodů (v roce 2018 tato úroveň činila 72 bps).

KAPITÁLOVÉ ŘÍZENÍ
– Silnou kapitálovou pozici na úrovni 18,0 % vylepšilo vydání dluhopisů Tier 2 v září loňského roku a také pokles poměru RWA vůči celkovým aktivům při poměru CET 1 na 16,4 %.
– Management zvýšil kapitálový cíl z původních 15,5 % na 15,9 %, přičemž ve výhledu se promítlo jednak snížení Pilíře II o dalších 20 bazických bodů a také vyšší regulatorní požadavky pro rok 2020 (o celkových 50 bps). Celkový kapitálový požadavek se zvýší ze 14,6 % na konci loňského roku na 14,9 %, kterého by banka měla dosáhnout ve druhé polovině roku 2020.
– V říjnu loňského roku obdržela MONETA souhlas regulátora (ČNB) ke zpětnému odkupu akcií až do výše 11 milionů kusů, přičemž maximální výše vynaložených prostředků byla na tento program stanovena na 1 miliardu korun. Tento krok byl v listopadu 2019 schválen na valné hromadě, díky ohlášené akvizici českých dceřiných společností Wüstenrot byl odložen.

Generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA Tomáš Spurný okomentoval finanční výsledky skupiny za rok 2019:

„Jsem nesmírně vděčný celému týmu MONETA za to, že jsme dosáhli takových výsledků, které nejenomže splňují, ale i překračují naše závazky vůči akcionářům. Skvělou zprávou je, že neustále zlepšujeme naši běžnou ziskovost i přesto, že byl náš celkový čistý zisk ještě stále ovlivněn úspěšným prodejem úvěrů v selhání. Tato etapa je po třech letech u konce. V budoucnu se proto musíme soustředit na udržitelný výkon. Naše výsledky z loňského roku ukazují, že jsme na správné cestě.“


VÝHLED
Na základě výsledků dosažených během uplynulých čtyř kvartálů představenstvo aktuálně upravilo své odhady a výhled u níže uvedených ukazatelů následovně:

Výhled představenstva skupiny MONETA pro roky 2020 až 2022 pro samostatnou společnost MONETA a výhled za celou skupinu po plánované akvizici českých dceřiných společností Wüstenrot.


MONETA samostatně:

Výhled MONETA samostatně


MONETA kombinovaně s Wüstenrot:

MONETA kombinovaně s Wüstenrot:


Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období dvanácti měsíců končící 31. prosincem 2019 (neauditovaný):

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období dvanácti měsíců končící 31. prosincem 2019 (neauditovaný)
*Správní náklady a Ostatní provozní náklady za rok 2019 jsou upraveny vzhledem k vyčlenění Regulatorních poplatků.

 

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

 


Prezentace k výsledkům za rok 2019 začne ve čtvrtek 6. února 2020 v 9:00 hodin středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 717
US +1 646 722 4916
UK +44 207 194 3759
Hong Kong +8 523 077 3574
Singapur +6 564 298 400


PIN kód účastníků: 10984103#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Miroslav Frayer
investors@moneta.cz
+420 224 442 549