Výsledky Skupiny MONETA za první čtvrtletí 2020

Skupina MONETA vykázala čistý zisk ve výši 731 milionů Kč. Provozní výnosy vzrostly o 14,7 %, náklady byly sníženy o 0,2 % na meziroční bázi. Vyšší tvorba opravných položek v důsledku pandemie COVID-19 negativně ovlivnila zisk.

MONETA pokračuje v solidním růstu úvěrového portfolia o 13,1 % doprovázeném robustním růstem klientských vkladů o 18,2 % a silnou kapitálovou přiměřeností ve výši 21 %. Prvního dubna 2020 banka dokončila akvizici společností Wüstenrot – stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka. Kromě toho úspěšně realizovala migraci operační platformy pro debetní a kreditní karty, kdy do nového prostředí přesunula přes 1 milion karet. Příprava této změny zabrala přes 28 tisíc tzv. „man-days“, bance však do budoucna přinese významnou nákladovou efektivitu.

RŮST
- Celkový provozní výnos vzrostl o 14,7 %, podpořený čistým výnosem z finančních operací o 274,0 % a meziročním růstem čistého úrokového výnosu o 4,9 %.
- Pokračující silný růst retailových úvěrů táhla především výkonnost hypotečního portfolia, které meziročně vzrostlo o 38,3 % a solidní růst spotřebitelských úvěrů. Ty vzrostly meziročně o 6,6 %.
- V komerčním segmentu MONETA meziročním růstem o 40,4 % prokázala postupné naplňování své strategie expandovat v poskytování úvěrů pro malé podniky.
- MONETA i nadále úspěšně přitahuje klienty svojí platformou digitálního bankovnictví, což se odráží ve vzrůstajícím podílu objemu spotřebitelských úvěrů založených online (růst o 35,1 % meziročně) a také v růstu objemu online založených drobných podnikatelských půjček (růst o 48,2 % meziročně).

ZISKOVOST
- Konsolidovaný čistý zisk ve výši 731 milionů korun vedl k návratnosti hmotného kapitálu ve výši 12,7 %.
- Náklady tvořily 1,322 miliardy korun, což znamená, že se bance povedlo meziročně snížit provozní výdaje o 0,2 %.
- Banka zvýšila úroveň tvorby opravných položek na úvěrové ztráty na 684 milionů korun, v souvislosti s revizí makroekonomického výhledu a zvýšeným rizikem pro klienty žádající moratorium na své splátky byla nucena vytvořit dodatečné opravné položky ve výši 475 milionů korun.
- Toto vytvoření dodatečných opravných položek vedlo ke zvýšeným nákladům na riziko ve výši 1,73 % ve vztahu k průměrnému objemu celkového úvěrového portfolia.
- Poměr úvěrů v selhání setrval na 1,9 % a celkové pokrytí těchto úvěrů v selhání je na 119 %.
- Banka využila svou robustní likviditní a kapitálovou pozici ke zlepšení poměru úvěrů ke vkladům na 80,8 % (z 84,6 % ve stejném období loňského roku) a dále ke zlepšení poměru krytí likvidity na 155,6 % (ze 137,5 % ve stejném období loňského roku) a na snížení regulační páky na 8,0 %.

KAPITÁLOVÉ ŘÍZENÍ
- Zvýšený poměr kapitálové přiměřenosti na 21 % silně podpořilo dodatečné vydání dluhopisů Tier 2 v lednu letošního roku ve výši 2,6 miliardy korun s výnosem 3,79 %.
- Banka zahrnula čistý zisk ve výši 1,858 miliardy korun, který se skládá z části ze zisku z roku 2019 a z části ze zisku z 1Q 2020, do regulatorního kapitálu na základě pozastavené dividendy v důsledku pandemie COVID-19, což zvýšilo poměr CET1 ze 17,0 % před rokem na současných 17,4 %.
- Rizikově vážená aktiva vzrostla meziročně o 6,5 % oproti meziročnímu růstu úvěrové knihy (nárůst o 13,1 %).
- Vedení banky snížilo kapitálový cíl z původních 15,9 % na 14,9 % na základě snížení proticyklické rezervy ze strany České národní banky.
- Dividendová politika bude revidována ve třetím čtvrtletí letošního roku s ohledem na aktuální ziskovost, kapitál a likviditu banky.
- Z důvodů nejasností ekonomických důsledků pandemie COVID-19 byl rovněž pozastaven zpětný odkup akcií.

MORATORIUM NA ODKLAD SPLÁTEK V DŮSLEDKU COVID-19
- Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav 12. března 2020 a zavedla řadu opatření, která výrazně omezují ekonomickou činnost.
- MONETA na danou situaci zareagovala rychle a jako jedna z prvních umožnila svým klientům úlevy při splácení úvěrů. Od 19. března umožňuje odklad splátek domácnostem, živnostníkům i malým a středním podnikům.
- Do 30. 4. 2020 zprocesovala zhruba 55 tisíc žádostí o odklad půjček v portfoliu úvěrů o objemu 21,5 miliardy korun (nezahrnuje společnosti Wüstenrot). Žádosti o odklad splátek mají níže uvedenou strukturu:
   - Retailové úvěry: 14,9 %
   - Komerční úvěry: 23,4 %
   - Hypotéky: 11,1 %
- Dobrovolný program na odklady splátek byl nahrazen zákonnou podobou moratoria včetně aktuálně stanoveného maximálního úrokového limitu 9 % p. a. za retailové půjčky.
- K 30. 4. 2020 MONETA zprocesovala 4 tisíce žádostí o odklad podle podmínek nového zákona. Zhruba třetinu z těchto žádostí tvoří ty, které klienti podali již v rámci dobrovolného moratoria.

Generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA Tomáš Spurný okomentoval finanční výsledky skupiny za první čtvrtletí roku 2020:

„I přes tuto nečekanou krizi MONETA dál plní své strategické cíle. Jako banka jsme se dokázali vyrovnat se všemi opatřeními a čelit výzvám, udrželi jsme banku v chodu a zároveň chránili naše zaměstnance i klienty. Zachovali jsme si obezřetnost, ve které budeme pokračovat i nadále. Věříme, že tato krize nás ve střednědobém horizontu učiní silnějšími a úspěšnějšími.”

Prezentace k výsledkům za první čtvrtletí 2020 začne v úterý 5. května 2020 v 9:00 hodin středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 717
US +1 844 286 0643
UK +44 207 194 3759
Hong Kong +8 523 077 3574
Singapur +6 564 298 400


Účastnický PIN kód: 94200255#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Miroslav Frayer
investors@moneta.cz
+420 224 442 549