Výsledky skupiny MONETA za 1. pololetí 2019

MONETA dosáhla čistého zisku 2 miliard a zvýšila běžnou ziskovost o 13,4 %

MONETA nadále vykazuje silný růst a výbornou ziskovost spojenou se solidní kapitálovou a likvidní pozicí podpořenou efektivním řízením kapitálu.

RŮST
- Retailové úvěry pokračovaly v silném růstu meziročně o 22,3 % a tento významný růst byl podpořen růstem v oblasti hypoték (meziroční nárůst o 49,7 %) a pokračujícím nárůstem nezajištěných spotřebitelských úvěrů (meziročně o 8,8 %).
- Významný meziroční nárůst úvěrů pro živnostníky a podnikatele o 62,0 % byl doplněn stabilní pozicí v oblasti úvěrů pro malé a střední společnosti.
- Solidní růst vkladů meziročně o 12,7 %, převážně díky výborným výsledkům v retailovém (meziročně nárůst o 9,9 %) i v komerčním segmentu (meziročně nárůst o 17,7 %).
- Tempo růstu čistého počtu nově získaných klientů se zvýšilo meziročně o 64,0 % a bylo podpořeno výrazným nárůstem v počtu klientů využívajících mobilní bankovnictví (meziročně o 33,8 %).

ZISKOVOST
- Konsolidovaný čistý zisk 2,012 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu ve výši 18,2 %.
- Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 8,8 %, a to díky růstu čistého úrokového výnosu meziročně o 9,1 % a díky stabilnímu růstu čistého výnosu z poplatků a provizí meziročně o 5,0 %.
- Náklady vzrostly o 7,8 % zejména v důsledku vyšších příspěvků do Fondu pro řešení krize (při odečtení celkového příspěvku do regulatorních fondů by se jednalo o meziroční nárůst pouze o 6,0 %).
- Nízké náklady na riziko zůstávají na úrovni 18 bazických bodů, zejména díky příznivému makroekonomickému prostředí a úspěšnému prodeji historických úvěrových pohledávek v selhání v 1. a v 2. čtvrtletí 2019. Od začátku roku 2019 prodala MONETA portfolio těchto pohledávek v selhání v přibližné nominální výši 2,3 miliardy Kč a vytvořila zisk před zdaněním ve výši přibližně 313 milionů Kč.

ŘÍZENÍ KAPITÁLU
- Celkový ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl úrovně 16,7 %, což bylo podpořeno optimalizací kapitálu v komerčním segmentu, která přinesla úspory kapitálu ve výši 394 miliónů Kč. MONETA zahrnula 172 miliónů Kč z pololetního čistého zisku do regulatorního kapitálu.
- Do června 2019 náš požadavek na regulatorní kapitál pro rok 2019 činil 14,35 % a poté byl zvýšen na 14,6 %. Důvodem je nárůst proticyklické rezervy, jak bylo dříve oznámeno ze strany ČNB. Management Banky zachová pro rok 2019 svůj cíl ve výši 15,5 %.
- Management požádal o souhlas s programem zpětného odkupu akcií ve výši cca 1 miliardy Kč (až 11 milionů akcií) a očekává rozhodnutí regulátora do konce 3. čtvrtletí 2019.
- Ratingová agentura Moody's zlepšila dlouhodobé ratingové hodnocení společnosti MONETA o tři investiční stupně na úroveň A2 z původního Baa2, změnila výhled z pozitivního na stabilní a rovněž zvýšila krátkodobé ratingové hodnocení na Prime-1 z původního Prime-2.

ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI
- Dozorčí rada prodloužila mandát předsedovi představenstva Banky, panu Tomáši Spurnému, a to na 4 roky s účinností od 2. října 2019.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva skupiny MONETA, komentuje výsledky za první pololetí 2019.

„Jsem vděčný celému týmu MONETA za to, že jsme dosáhli velmi dobrého konsolidovaného čistého zisku přesahujícího 2 miliardy Kč a i solidních kapitálových výnosů. S hrdostí také mohu oznámit, že náš tým poprvé za mnoho let dokázal zvrátit klesající ziskovost banky.

MONETA se zaměřuje na strategii být inovativní bankou, která poskytuje českým domácnostem, živnostníkům a malým firmám férové, transparentní a špičkově připravené úvěrové produkty, platební služby a řadu vkladových produktů, které jsou klientům k dispozici online. Úspěch této strategie se odráží ve skutečnosti, že nám meziročně výrazně vzrostla akvizice nových klientů. Silný růst v úvěrech jsme zaznamenali zejména v retailovém segmentu a segmentu živnostníků a malých firem, kde byl patrný růst ve výši 22,3 %, resp. 62,0 %.

V první polovině roku jsme pokračovali ve velmi obezřetném přístupu k řízení rizik napříč našimi obchodními segmenty. Banka zůstává jednou z nejlépe kapitalizovaných finančních institucí v České republice s kapitálovou přiměřeností 16,7 % a výbornou likvidní pozicí s poměrem likvidity 146 %. I nadále se zaměřujeme na naši strategii týkající se prodeje historických úvěrových pohledávek v selhání (NPL) a celkového zlepšování kvality úvěrového portfolia.“

VÝHLED
Na základě úspěchu MONETA v první polovině roku 2019 provedl management společnosti revizi cílů klíčových ukazatelů pro rok 2019. Očekávané celkové náklady na riziko pro rok 2019 byly sníženy o 10 bps (bazických bodů) na úroveň mezi 35 a 45 bps. Cíl pro konsolidovaný čistý zisk za celý rok vzrostl z původních 3,7 mld. Kč na 3,8 mld. Kč, což vede ke zvýšení cílů pro návratnost hmotného kapitálu na úroveň 16,0 %. Vedení společnosti rovněž potvrzuje svůj již dříve komunikovaný záměr na výplatu dividend ve výši 6,65 Kč za akcii po dobu následujících tří let.

Střednědobý výhled skupiny MONETA

Střednědobý výhled skupiny MONETA

Vedení společnosti věří, že MONETA má skvělou pozici pro dosažení svých cílů napříč všemi klíčovými finančními závazky nastavenými ve střednědobé strategii.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období šesti měsíců končící 30. června 2019 (neauditovaný)

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období šesti měsíců končící 30. června 2019 (neauditovaný)

1Údaje jsou založeny na operativním a kapitálovém plánu Skupiny a předpokládá pouze organický růst bez jakékoliv potenciální akvizice. Střednědobé cíle na výplatu dividendy jsou podmíněny skutečnými finančními výsledky Skupiny v letech 2019 až 2021 a omezeními vyplývajícími z podnikatelské činnosti Banky nebo stanovenými regulací či regulátorem a ze souhlasu valné hromady.

 

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

 


Manažerská prezentace k výsledkům za první pololetí 2019 začne v 9:00 hodin středoevropského času ve čtvrtek 1. srpna 2019.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 717
US +1 844 2860 643
UK +44 207 194 3759
Hong Kong +8 523 077 3574
Singapore +6 564 298 400


PIN kód: 56492951#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Martina Lambert
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

Media Advisor:
Beaufort PR
Jan Cihlář
jan.cihlar@beaufortcz.cz
+420 602 447 324