Výsledky skupiny MONETA za 1. čtvrtletí 2019

MONETA dosáhla čistého zisku 983 milionů Kč díky vyššímu celkovému provoznímu výnosu, efektivnímu řízení nákladů a nízkým nákladům na riziko

MONETA nadále vykazuje silnou ziskovost spojenou se solidním růstem, zlepšováním kvality svých aktiv a efektivním řízením kapitálu. Na základě těchto výsledků se vedení společnosti rozhodlo upravit svůj návrh na zamýšlenou výplatu dividend pro následující tři roky z celkových 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč a roční zamýšlená dividenda by tak činila 6,65 Kč hrubého na akcii.

RŮST
– Retailové úvěry rostly meziročně o 22,1 % a tento významný růst byl podpořen úspěšným růstem v oblasti hypoték (meziroční nárůst o 54,0 %) a solidním nárůstem nezajištěných spotřebitelských úvěrů (meziročně o 7,5 %).
– Významný meziroční nárůst úvěrů pro živnostníky a podnikatele o 60,4 % byl doplněn stabilní pozicí v oblasti úvěrů pro malé a střední společnosti.
– Vynikající růst vkladů meziročně o 9,0 %, převážně díky výborným výsledkům v retailovém segmentu (meziročně nárůst o 11,0 %).
– Celkový čistý počet nově získaných klientů vzrostl meziročně o 11,0 % a byl podpořen silným nárůstem klientů využívajících mobilní bankovnictví (meziročně o 35,9 %).

ZISKOVOST
– Konsolidovaný čistý zisk 983 milionů Kč a návratnost hmotného kapitálu ve výši 16,1 %.
– Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 6,9 %, a to díky solidnímu růstu čistého úrokového výnosu meziročně o 8,4 % a díky stabilnímu růstu čistého výnosu z poplatků a provizí meziročně o 4,7 %.
– Náklady vzrostly o 6,4 % zejména v důsledku vyšších příspěvků do Fondu pro řešení krize (při odečtení celkového příspěvku do regulatorních fondů by se jednalo o meziroční nárůst pouze o 2,6 %).
– Velmi nízké náklady na riziko jsou na pozitivní úrovni 4 bazických bodů, zejména díky příznivému makroekonomickému prostředí a úspěšnému prodeji historických nevýkonných úvěrů v 1. čtvrtletí 2019.

ŘÍZENÍ KAPITÁLU
– Celkový ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl lepší úrovně, a to 17,0 %, což bylo podpořeno zejména silnou ziskovostí a optimalizací kapitálu v komerčním segmentu.
– Náš požadavek na regulatorní kapitál pro rok 2019 je do června stanoven ve výši 14,35 % a od července bude zvýšen na 14,6 %. Důvodem je nárůst proticyklické rezervy, jak bylo dříve oznámeno ze strany ČNB. Management banky zachová pro rok 2019 svůj cíl ve výši 15,5 %.
– Management se rozhodl zvýšit svůj zamýšlený návrh na střednědobou kumulativní výplatu divided z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč (6,65 Kč hrubého na akcii vypláceno každoročně po dobu příštích tří let).
– Management bude usilovat o získání souhlasu s programem zpětného odkupu akcií ve výši cca 1 miliardy Kč.

ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI
– Dozorčí rada byla v prvním čtvrtletí 2019 rozšířena o 3 nové zástupce z řad zaměstnanců.
– Jan Friček byl jmenován novým členem představenstva a CFO, Carl Normann Vökt byl zvolen místopředsedou představenstva.
– 24. dubna 2019 se konala valná hromada a kvorum přesáhlo 61 %. Valná hromada schválila individuální i konsolidovanou finanční závěrku za rok 2018 a výplatu dividendy za rok 2018 ve výši 6,15 Kč za akcii.
– Střednědobý výhled zůstává stejný s výjimkou tříletého plánu na výplatu dividendy, který byl navýšen z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč.

„Je mi velkým potěšením oznámit, že v prvním čtvrtletí roku 2019 dosáhla MONETA dalších pozitivních finančních výsledků a růstu napříč všemi našimi obchodními segmenty,“ komentoval výsledky za první čtvrtletí 2019 Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva skupiny MONETA.

„Náš čistý konsolidovaný zisk vzrostl o 17,4 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a návratnost hmotného kapitálu na úrovni 16,1 % převyšuje odhad na celý tento rok. Úspěch naší strategie zaměřující se na potřeby českých domácností, živnostníků a malých společností i na rozvoj digitálních možností se dále promítá do skutečnosti, že čistý počet nových klientů vzrostl za poslední rok o 11,0 %. Silný růst v úvěrech jsme zaznamenali zejména v retailovém segmentu a segmentu malých firem, kde v úvěrech jsme rostli o 22,1 %, resp. o 60,4 %,“ dodal Tomáš Spurný.

„Díky naší pokračující silné ziskovosti, solidní kapitálové pozici a skvělé likviditě jsme se rozhodli navýšit náš tříletý cíl na výplatu dividendy z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč,” řekl Tomáš Spurný.

VÝHLED
Výhled ekonomického vývoje zůstává pozitivní i navzdory předpovídanému zpomalení tempa růstu HDP. Únorová makroekonomická předpověď ČNB předvídá růst HDP v roce 2019 o 2,9 %, následovaný 3,0% expanzí v roce 2020. MONETA dále očekává nárůst úrokových sazeb a silný růst úvěrů a vkladů v roce 2019. I nadále se drží své současné strategie s výjimkou cíle na střednědobou očekávanou dividendu, kde vedení přehodnotilo svůj původní záměr na výplatu dividendy a rozhodlo se zvýšit střednědobou zamýšlenou výplatu dividendy z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč. To představuje výplatu 6,65 Kč za akcii po dobu následujících tří let.

Střednědobý výhled skupiny MONETA

Střednědobý výhled skupiny MONETA

1Údaje jsou založeny na operativním a kapitálovém plánu Skupiny a předpokládá pouze organický růst bez jakékoliv potenciální akvizice. Střednědobé cíle na výplatu dividendy jsou podmíněny skutečnými finančními výsledky Skupiny v letech 2019 až 2021 a omezením vyplývajícím z podnikatelské činnosti Banky nebo stanovenými regulací či regulátorem a ze souhlasu valné hromady.

Vedení společnosti věří, že MONETA má skvělou pozici pro dosažení svých cílů napříč všemi klíčovými finančními závazky nastavenými ve střednědobé strategii.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období tří měsíců končící 31. března 2019 (neauditovaný)

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období tří měsíců končící 31. března 2019 (neauditovaný)

 

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

 


Manažerská prezentace k výsledkům za první čtvrtletí 2019 začne v 9:00 hodin středoevropského času ve čtvrtek 2. května 2019.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 717
US +1 844 2860 643
UK +44 207 194 3759


Účastnický PIN kód: 72170496#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Martina Lambert
media@moneta.cz
+420 602 333 682

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

Media Advisor:
Brunswick Group
Charles Pretzlik / Robin Wrench
MONETA@brunswickgroup.com
44 (0) 20 7404 5959