Výrazný zájem klientů o úvěry GE Capital Bank byl v roce 2003 motorem jejího růstu

 • Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl na 27,3 mld. Kč (růst o 46,6 %)
 • Čistý zisk dosáhl 1,5 mld. Kč (růst o 55%)
 • Kapitálová přiměřenost ve výši 32 %
 • 704 484 klientů (růst o 9,4 %)
 • Růst počtu nástrojů přímého bankovnictví o 20 %

  Zájem o úvěry GE Capital Bank roste

  GE Capital Bank zaznamenala výrazný růst zájmu o své úvěrové produkty – a to jak v oblasti spotřebitelských úvěrů, tak úvěrů pro malé a střední firmy. Svědčí o tom meziroční růst objemu poskytnutých úvěrů o 46,6 %. Ke konci roku 2003 činil objem úvěrů poskytnutých klientům 27,3 mld. Kč (viz graf č. 1). K 31. prosinci 2002 to bylo 18,6 mld. Kč.

  V loňském roce pokračoval růst objemu poskytnutých Osobních půjček Expres, což je neúčelový spotřebitelský úvěr poskytovaný na počkání. Objem poskytnutých Osobních půjček Expres činil k 31. prosinci loňského roku 10,2 mld. Kč. Meziročně se tak objem portfolia Osobních půjček Expres zvýšil o 36 %.

  Rostoucí zájem klientů je dán nejen rychlostí jejího vyřízení (klient se na počkání dozví, zda úvěr získá), ale i strategií GE Capital Bank nabídnout zájemcům o úvěr co nejsnazší cestu k jeho získání.

  V loňském roce uvedla GE Capital Bank na trh několik novinek, díky kterým byla Osobní půjčka Expres pro klienty ještě dostupnější. Od dubna mají klienti možnost získat prostřednictvím telefonní linky Osobní půjčky Expres informaci, zda získají úvěr, v jaké výši a jaká bude jejich měsíční splátka. Meziroční růst poskytnutých Osobních půjček Expres je dán i tím, že GE Capital Bank má na českém bankovním trhu v oblasti spotřebitelských půjček pozici inovátora. Jako první peněžní ústav v České republice umožnila získat spotřebitelský úvěr Osobní půjčka Expres i neklientům GE Capital Bank prostřednictvím Internetu.

  Růst zaznamenala GE Capital Bank i v oblasti hypoték. Ke konci loňského roku poskytla GE Capital Bank 5466 hypoték v celkovém objemu 4,70 mld. Kč. V porovnání s koncem roku 2002, kdy banka poskytla 3138 hypoték v celkové výši 2, 8 mld. Kč, tak došlo k růstu počtu hypoték o 74 % a objemu o 68 %. Rostla i průměrná výše poskytnuté hypotéky. Loni již přesáhla jeden milion korun, což představuje roční zvýšení o 4%.

  K novinkám v oblasti hypoték, které GE Capital Bank uvedla na trh v průběhu roku 2003, patří tři varianty hypotéky, které umožňují klientům zvolit si optimální podobu hypotéky, jež nejvíce odpovídá jejich potřebám. Klienti mají například možnost získat hypotéku bez poplatku za zřízení úvěrového účtu a bez poplatku za vedení.

  Od loňského roku mohou klienti k hypotéce získat doplňkový neúčelový úvěr. Lze ho například využít pro nákup zařízení nového bydlení – banka totiž nijak neomezuje, na co jsou prostředky získané jeho prostřednictvím použity. Neúčelový úvěr je poskytován do výše jednoho milionu korun se splatností 5 až 30 let.

  GE Capital Bank pokračovala v roce 2003 v úvěrové expanzi na trhu malých a středních firem. V loňském roce dosáhl celkový objem úvěrů, které GE Capital Bank poskytla malým a středním firmám 10,3 mld. Kč. V porovnání s rokem 2002, kdy celkový objem dosáhl 7,3 mld. Kč, jde o meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů o 41 %. Na růst objemu úvěrů poskytnutých v loňském roce malým a středním firmám měly vliv právě standardizované úvěrové produkty jako Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent, které umožňují získat úvěr do dvou dnů od podání žádosti.

  Počátkem letošního února GE Capital Bank vyšla ještě víc vstříc potřebám malých a středních firem získat rychle prostředky na financování jejich podnikání a poskytuje prostřednictvím Malé podnikatelské půjčky větší objem prostředků s delší dobou splatnosti. Zvýšila totiž výši maximálního objemu Malé podnikatelské půjčky na 5 milionů korun a prodloužila dobu splatnosti na šest let.

  „Díky pokračující úvěrové expanzi - a to jak v oblasti retailových klientů tak v sektoru malých a středních firem – jsme v loňském roce zaznamenali růst zisku GE Capital Bank o 55 %. Spotřebitelské úvěry, hypotéky a úvěry pro malé a střední firmy jsou pro nás klíčové i v tomto roce. Na růstu zisku se podílel i růst objemu vkladů a příliv nových klientů,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

  Čistý zisk GE Capital Bank se meziročně zvýšil o 55,3 %, když k 31. prosinci 2003 činil 1,5 mld. Kč (jde o výsledky podle amerických účetních standardů US GAAP, které jsou srovnatelné s mezinárodními účetními standardy). Ke konci roku 2002 dosáhla banka čistého zisku 972 mil. Kč (dle US GAAP).

  I přes pokračující úvěrovou expanzi si GE Capital Bank udržuje jednu z nejvyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu. Kapitálová přiměřenost GE Capital Bank byla na konci loňského roku ve výši 32,29% a patří tak k nejstabilnějším peněžním ústavům na českém trhu.

  GE Capital Bank měla ke konci prosince loňského roku bilanční sumu 55,5 mld. Kč. Meziroční růst o 4,2 mld. Kč představuje změnu o 8,3 %.

  „Vývoj těchto ukazatelů svědčí o zdravém a efektivním růstu GE Capital Bank. Naši klienti v nás mají stabilního a finančně silného partnera. Významné je pro ně jistě i naše členství ve skupině General Electric, která je největší světovou firmou“, řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

  Růst přímého bankovnictví

  K nejvyhledávanějším produktům GE Capital Bank patří Běžný účet GEnius. Od března 2002 do konce roku 2003 si jej zřídilo 155 tisíc klientů. V průběhu loňského roku tak došlo k nárůstu počtu běžných účtů GEnius o 107 %.

  Dynamický růst počtu klientů svědčí o tom, že GE Capital Bank správně vystihla potřeby klientů. Běžný účet GEnius umožňuje klientům provádět běžné operace platebního styku, čerpat účet do minusu (Flexikredit), jednou měsíčně získat poštou výpis z účtu a obsluhovat účet pomocí dvou kanálů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí z nabídky: Mobil Banka, Telefon Banka, Internet Banka GEnius nebo Internet Banka Standard.

  Významné místo v běžném účtu GEnius má přímé bankovnictví. Zájem klientů o přímé bankovnictví a o výhody, které z něj plynou, je velký. Celkem GE Capital Bank poskytla ke konci loňského roku 471 866 nástrojů přímého bankovnictví. Meziročně došlo k růstu o 20,3 %. Nejdynamičtěji rostoucím nástrojem byla v loňském roce Internet Banka. Ke konci roku 2003 ji využívalo 166 950 klientů, což v porovnání s koncem roku 2002, představuje růst o 64,8 %. Zájem o Internet Banku GE Capital Bank podpořila rozšiřováním jejích funkcí. Jako první banka na trhu jsme například umožnili loni na podzim dobíjet mobilní telefony pomocí internetového bankovnictví u dvou operátorů – Oskar a Eurotel.

  GE Capital Bank si díky 162,5 tisícům klientů využívajících její Mobil Banku udržuje vedoucí postavení na českém trhu GSM bankovnictví. Třetí nástroj přímého bankovnictví Telefon Banku mělo k 31. prosinci loňského roku 142 401 klientů.

  Elektronicky provedené transakce se podílí 75 % na všech transakcích uskutečněných klienty GE Capital Bank. Tento podíl stále roste a nyní je téměř o 10 % vyšší než na počátku roku 2003.

  GE Capital Bank měla k 30. prosinci loňského roku 703 484 klientů (meziroční růst o téměř 9,4 %), kterým vedla 900 873 depozitních účtů (růst o 7,8 %).

  Objem vkladů přijatých od klientů se meziročně zvýšil o 6,8 mld. Kč, když k 31. prosinci loňského roku spravovala GE Capital Bank vklady ve výši 45,6 mld. Kč a ve stejném období roku 2002 42,7 mld. Kč.

  Ocenění produktů a péče o zaměstnance

  Kvalitu produktů a služeb GE Capital Bank neoceňují svým zájmem pouze klienti, ale i odborníci. Svědčí o tom ocenění, která GE Capital Bank získala v poslední době. Kvalitu přímého bankovnictví GE Capital Bank ocenila nezávislá porota v soutěži „MasterCard Banka roku 2003“. GE Capital Bank se v této soutěži umístila na prvním místě v kategorii „Přímé bankovnictví roku 2003“. Další ocenění získala GE Capital Bank v soutěži Rhodos 2003 – Cena za firemní image. GE Capital Bank obdržela hned dvě první místa - v kategoriích „Banky“ a „Přímé bankovnictví“.

  V polovině května loňského roku získala banka titul „Zaměstnavatel roku 2003“. Vítězství GE Capital Bank je výsledkem její dlouhodobé péče o zaměstnance a vlastní firemní kulturu. GE Capital Bank si je totiž plně vědoma, že schopní a motivovaní zaměstnanci jsou dlouhodobě největší konkurenční výhodou, a proto součástí obchodní strategie je byt nejvíce preferovaným zaměstnavatelem. Klade proto důraz na získávání těch nejlepších nových zaměstnanců na trhu, profesní růst a propracovaný systém motivace pro zaměstnance stávající. Nabízí jim proto nejen školení, ale i účast na různých projektech, koučing, komplexní zpětnou vazbu nebo interní stáže v jiných odděleních či v zahraničí.

  Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank