Výplata vkladů bývalých klientů Union banky i Plzeňské banky

GE Capital Bank zahájila na svých obchodních místech výplatu pojištěných vkladů bývalých klientů Union banky 17. května 2003. Během dvou měsíců, do 17. července 2003, vyplatila banka 103 tisíc klientů, kteří jejím prostřednictvím získali od Fondu pojištění vkladů 11,6 mld. Kč. Vyplaceno bylo již téměř 84 % klientů a 94 % objemu vkladů.

GE Capital Bank zahájila výplatu klientů Union banky v sobotu 17. května, kdy bylo jejích 78 vybraných obchodních míst otevřeno speciálně pro klienty Union banky. Tato obchodní místa byla otevřena i během dalších dvou sobot 24. května a 7. června. Připravenost GE Capital Bank otevřít vybraná obchodní místa i v sobotu - mimo standardní provozní dobu - byla jedním z důvodů, proč si Fond pojištění vkladů, vybral právě GE Capital Bank pro zajištění výplat.

GE Capital Bank zaslala bývalým klientům Union banky dopis, v němž jim vedle informací o výši vyplácených vkladů, potřebných dokladech atd. doporučila i den a obchodní místo, kam by se měli pro výplatu dostavit. Díky tomu i díky ukázněnosti klientů proběhla výplata bez výraznějších problémů a delších čekacích dob.

„Během dosavadních dvou měsíců nedošlo k žádným vážným problémům ve výplatě vkladů. Je to jasný důkaz, že GE Capital Bank byla na nápor bývalých klientů Union banky dobře připravena. Velmi si cením práce našich zaměstnanců, kteří zajišťovali výplatu vkladů vedle svých běžných pracovních povinností. Díky nim proběhla výplata klientů Union banky úspěšně a přitom nebyla nijak ovlivněna kvalita služeb poskytovaných našim současným klientům. Chtěl bych poděkovat i bývalým klientům Union banky, kteří se řídili našimi doporučeními pro hladký průběh výplat,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

GE Capital Bank mimo jiné doporučuje bývalým klientům Union banky, aby si zvolili bezhotovostní výplatu vkladů. O tom, že klienti toto doporučení od počátku respektovali svědčí to, že přibližně 72 % objemu vkladů bylo vyplaceno bezhotovostně.

Bezhotovostní výplata vkladů klientů Union banky probíhá v pracovní dny na všech 188 obchodních místech GE Capital Bank. Hotovostní výplaty probíhají na 78 obchodních místech, které jsou totožné s obchodními místy, které byly klientům k dispozici během mimořádné sobotní otvírací soboty. Výplat vkladů bývalým klientům Union banky bude v této podobě probíhat i nadále. Vyplatit zbývá ještě necelých 20 tisíc klientů a 776 mil. Kč.

„Zajištění hladkého průběhu výplat umožnilo nejen splnit, ale dokonce překonat naše očekávání, kdy se řada klientů rozhodla využít nadále služeb GE Capital Bank a téměř 40 % prostředků vyplacených bezhotovostně směřovalo na účty vedené u naší banky,“ řekl Tomáš Salomon, ředitel retailového bankovnictví GE Capital Bank.

 

Výplata klientů Plzeňské banky

Od soboty 7. června 2003 vyplácí GE Capital Bank rovněž pojištěné vklady bývalým klientům Plzeňské banky. Hotovostní výplata probíhá na třech obchodních místech GE Capital Bank v Plzni. Pro bezhotovostní výplatu si mohou klienti zvolit kterékoli obchodní místo GE Capital Bank.

Doposud GE Capital Bank vyplatila vklady v objemu 127 mil. Kč 1218 klientům. Vyplaceno tak bylo 66 % klientů a 93 % objemu vkladů. Zbývá vyplatit ještě vklady za 9 mil. Kč 633 bývalým klientům Plzeňské banky.

* * *

Klienti Union banky a Plzeňské banky mají podle zákona nárok na výplatu 90 % svého vkladu, maximálně však 25 000 euro. GE Capital Bank nabízí těmto klientům (fyzickým osobám) hotovostní nebo bezhotovostní způsob (převodem na zvolený účet) výplaty celé částky, na kterou mají podle zákona nárok. Komerčním klientům (právnickým osobám) je pojištěná částka vyplacena vždy bezhotovostně převodem na zvolený účet.