Vylepšenou Malou podnikatelskou půjčku si klienti GE Capital Bank oblíbili

GE Capital Bank posílila své postavení na trhu úvěrů pro malé a střední podniky. Portfolio poskytnutých úvěrů v tomto segmentu přesáhlo k 31. srpnu 13 miliard Kč a meziročně tak vzrostlo o 31,21 %. Roli v tomto nárůstu sehrál také zvýšený zájem o Malou podnikatelskou půjčku, která prošla na jaře výraznými inovacemi. Nyní přišla GE Capital Bank s dalším vylepšením, díky němuž mohou klienti čerpat úvěr rychleji.

„Největší růst zájmu klientů jsme zaznamenali především u Malé podnikatelské půjčky. Tento nárůst souvisí především s pozitivními změnami, které jsme zavedli počátkem jara. Nyní nabízíme našim klientům, kteří ručí nemovitostí, další výhodu. Umožňujeme jim totiž čerpat úvěr již v okamžiku návrhu na vklad zástavní smlouvy na katastr nemovitostí – díky tomu lze čerpat úvěr o jeden až dva měsíce dříve, než tomu bylo před změnou,“ řekl produktový manager GE Capital Bank Matúš Púll.

Změnami, jimiž GE Capital Bank již na jaře Malou podnikatelskou půjčku zatraktivnila, bylo prodloužení doby splatnosti z pěti na šest let a zvýšení úvěrového rámce ze tří na pět milionů Kč. I díky těmto krokům se k 31. srpnu meziročně zvýšil objem portfolia Malých podnikatelských půjček o 34,75 % na 1,625 mld. Kč.

Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do tří pracovních dnů od dodání dokumentace. Banka poskytuje Malou podnikatelskou půjčku od 300 tisíc do 5 milionů korun. Splatnost úvěru je až šest let. Úvěr je zajištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

Podnikatelé oceňují na GE Capital Bank spolehlivost, kvalitu a rychlost

Průzkum agentury Gfk zjišťoval, co klienti z řad malých a středních podniků považují za hlavní přednosti GE Capital Bank. Z výsledků vyplynulo, že více než třetina podnikatelů oceňuje na bance kvalitu služeb, čtvrtina dobré jednání, spolehlivost, důvěryhodnost a rychlost. Téměř pětina respondentů zdůraznila dobrou dosažitelnost.

U otázky „Proč jste si vybrali právě GE Capital Bank?“ klienti akcentovali zejména její spolehlivost a serióznost, dosažitelnost a výhodnost podmínek.

* * *

GE Capital Bank se soustřeďuje na malé a střední podniky

GE Capital Bank má pro malé a střední podniky připravenou řadu produktů, které vycházejí z jejich požadavků. Patří mezi ně především Malá podnikatelská půjčka, Malý podnikatelský kontokorent a provozní úvěry.

Prostřednictvím Malého podnikatelského kontokorentu klienti získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení a úroky platí pouze z čerpané částky. Banka poskytne kontokorent do dvou pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem.

Provozní úvěry slouží k financování běžného provozu firmy, jsou jimi financovány zejména krátkodobé obchodní pohledávky a zásoby. Doba splatnosti činí běžně jeden rok s možností jednoduchého prodloužení. Klienti si mohou vypůjčit částku od 500 000 Kč výš, horní hranice není stanovena.

Vedle úvěrových produktů mají firmy velký zájem o využívání nástrojů přímého bankovnictví. GE Capital Bank jim nabízí například Internet Banku, Mobil Banku a především homebanking BankKlient, který je určen speciálně pro firemní subjekty. BankKlient totiž klientům pomáhá při specifických požadavcích firem, jako je například přenos dat do účetních systémů či síťový provoz. Elektronické transakce platebního styku šetří klientovi čas a snižují jeho náklady. Klient získává větší přehled nad platebními operacemi své firmy a snadněji se rozhoduje. Proto většina klientů čerpající provozní úvěry BankKlienta využívá.

Díky tomu, že firmy najdou v nabídce GE Capital Bank všechny produkty přímého bankovnictví, které odpovídají jejich konkrétním potřebám, má GE Capital Bank vysoký podíl elektronických transakcí. V prvním pololetí činily elektronické transakce téměř 73 % všech platebních operací, které komerční klienti provedli. Podíl elektronických transakcí má dlouhodobě rostoucí trend – počátkem letošního roku byl 70 %, na počátku roku 2003 byl 60 % a na konci roku 2001 se pohyboval okolo 35 %.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank