Vyjádření GE Money Bank k zabezpečení internetového bankovnictví

GE Money Bank doposud nezaznamenala případ poškození klienta zneužitím internetového bankovnictví.

Na tuto situaci má vliv několik faktorů:
- standardně vysoká úroveň zabezpečení kanálů přímého bankovnictví GE Money Bank

- naše klienty instruujeme, jak tyto nástroje bezpečně používat (tj. dodržovat základní bezpečnostní pravidla pro správné zacházení s PC)

Pravidla pro správné zacházení s PC, pakliže jej chceme využít rovněž pro bankovní operace:

1) Uskutečňujte přístupy výhradně přes zabezpečená PC - ideálně z vlastního domácího PC, opatřeného dostatečným bezpečnostním SW - antivirovými programy, bezpečnostními upgrady operačních systémů, programy odstraňujícími spyware apod. a v případě bankovních transakcí doporučujeme vyhnout se veřejně přístupným PC jako jsou internetové kavárny nebo jiné neznámé počítače.
2) Správně vytvořte přístupové heslo - mělo by být kombinací různých znaků (písmena, čísla, speciální znaky) a v dostatečné délce.
3) Heslo a bezpečnostní certifikáty držte v tajnosti (nedostupnosti) před nepovolanými osobami
(pokud je nutno si jej zaznamenat, pak jej vždy uložte odděleně např. na flash disku, disketě, čipové kartě apod. a nikoli na hard disku počítače, ze kterého přistupujete do internetové banky.
4) Hesla pravidelně měňte a nikdy nepoužívejte stejná hesla pro další heslem chráněné přístupy nebo aplikace.
5) K internetovým stránkám banky a k účtu přistupujte dle návodu banky, který jste obdrželi při uzavření smlouvy o internetovém bankovnictví a postupujte vždy podle bezpečnostních pokynů banky.
6) Do internetové banky zůstaňte přihlášeni jen po nezbytně nutnou dobu, následně se vždy řádně odhlaste.
7) Čtěte a řiďte se informacemi, které Vám banka zasílá ať již prostřednictvím Internet Banky, Mobil Banky nebo SMS servisem.
8) Nedůveřujte žádným e-mailovým výzvám, opatřeným internetovými odkazy na údajné stránky bank, kde jsou následně vyžadovány na klientech citlivé nebo důvěrné informace typu: číslo účtu, PIN, rodná čísla, bezpečnostní certifikáty.
9) Citlivé nebo důvěrné informace nezasílejte nazajištěnými kanály jako je např. e-mail
GE Money Bank po Vás nikdy nebude chtít zasílání citlivých informací emailem! V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte Zákaznický servis na tel.: 224 443 636 nebo navštivte svou bankovní pobočku, kde Vám naši osobní bankéři poradí.
10) V případě zjištění jakýchkoliv podezřelých skutečností, kontaktujte neprodleně svou banku a o svém podezření ji vyrozumte.

Využijte možností, které Vám pro vyšší zabezpečení Vaší Internet Banky nabízíme:
- mobilní klíč
- SMS servis včetně nastavení sms správy při úspěšném přihlášení do Internet Banky
- zvažte optimální nastavení výše denního limitu pro transakce


GE Money Bank nabízí Internet Banku se třemi variantami zabezpečení - kromě hesla nabízíme klientům mobilní klíč nebo certifikát a navíc službu SMS servis.

Pro zabezpečení se používají hesla, která obsahují povinně minimálně osm znaků, velká a malá písmena a číslice. Doporučujeme klientům hesla pravidelně měnit (doporučená perioda je jednou měsíčně). K bezpečnosti klienta přispívá fakt, že v rámci přístupu přes heslo je omezen denní limit pro výběr na maximálně 10 000 Kč, ale klient si tento limit může libovolně snížit.

GE Money Bank nabízí klientům od listopadu 2005 způsob přihlášení prostřednictvím mobilního klíče. Mobilní klíč je jednorázové osmičíselné heslo nutné pro přihlášení do internetového bankovnictví. Klient ho obdrží zdarma prostřednictvím SMS zprávy na svůj mobilní telefon, a to do deseti vteřin po odeslání požadavku. Mobilní klíč zvyšuje bezpečnost přihlášení, úspěšné přihlášení lze uskutečnit až po doplnění získaného hesla. Platnost mobilního klíče je přitom omezena na dobu pěti minut od vygenerování v bance, každé heslo se dá použít pouze pro jedno přihlášení.

Další možností zabezpečení je přístup do Internet Banky chráněný heslem a digitálním certifikátem. Přenos dat je šifrován protokolem SSL s délkou klíče 128 bitů. Každá transakce zadaná přes internet musí být opatřena platným elektronickým podpisem klienta.

Klient si navíc může zřídit SMS servis - zasílání informace v podobě oznamovací SMS zprávy o přihlášení do Internet Banky. Přes mobilní telefon lze sledovat pohyby na účtu, což je dalším způsobem zabezpečení. Součástí SMS zprávy je i telefonní číslo, na které může klient v případě neoprávněné transakce zavolat a platbu ihned zrušit, případně nechat Internet Banku zablokovat.Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank