Vyjadření GE Capital Bank k aktivitám agentury Demac

GE Capital Bank považuje za nutné důrazně reagovat na zavádějící informace, které se objevily v médiích v souvislosti s výplatami vkladů bývalých klientů Union banky v sobotu 17. května. Podle informací v médích měla na pobočkách Union banky agentura Demac přesvědčovat klienty k podpisu plné moci pro zastupování v jednáních o vyrovnání Union banky.

Na svých obchodních místech GE Capital Bank však podobné aktivity při výplatách vkladů klientů Union banky nepovolila a ani je povolit nemůže. Přítomnost zástupců agentury Demac v prostorách svých obchodních míst GE Capital Bank považuje za nepřípustné. Mimo prostor obchodních míst však GE Capital Bank nemůže bohužel komunikaci této agentury a s klienty Union banky nijak ovlivnit.

Výplata pojištěných vkladů klientů Union banky není na činnost agentury Demac nijak vázána, tzn. případný podpis plné moci této agentuře není v žádném případě podmínkou k provedení výplaty v GE Capital Bank.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank