Vklady klientů GE Money Bank ve 3. čtvrtletí významně vzrostly, stejně tak zisk

  • GE Money Bank vykázala za devět měsíců letošního roku čistý zisk ve výši 2,33 mld. korun, což je o 8 % více než za stejné období roku 2007. Skvělý výsledek je dán zejména celkovým růstem portfolia.
  • Objem depozit se významně zvýšil. K 30. září 2008 dosáhl 61 mld. korun, což představuje 14% meziroční nárůst. Vklady drobných střadatelů narostly o více než 13 %, vklady malých a středních podniků pak o 17%.
  • Objem úvěrů přesáhl na konci 3. čtvrtletí 91 mld. korun. Jedná se o 20% nárůst oproti stejnému období předchozího roku.
  • Objem spotřebitelských úvěrů přesáhl 34 mld. korun, což meziročně znamená 23% nárůst. Významně rostly i úvěry malým a středním podnikům. Jejich celkový objem dosáhl 29 mld. korun, což je meziroční zvýšení o 14 %.
  • Kvalita úvěrového portfolia zůstává vysoká. Oproti loňskému roku nezaznamenala žádný negativní vývoj.
  • Počet klientů se meziročně zvýšil o více než 44 tisíc na téměř 944 tisíc.
  • Kapitálová přiměřenost zůstala vysoká - přes 20% - což je více než dvojnásobek požadovaného minima.
  • (údaje podle českých účetních standardů)

Ve třetím čtvrtletí roku 2008 pokračovala GE Money Bank v posilování své pozice na českém bankovním trhu a vykázala čistý zisk přesahující 2,33 miliardy korun. „Těchto skvělých výsledků jsme dosáhli díky nárůstu počtu klientů a jejich stále aktivnějšímu využívání našich produktů a služeb,“ uvedl Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „GE Money Bank zaznamenala v tomto období také významný nárůst objemu depozit i nově poskytnutých úvěrů. To jen potvrzuje skutečnost, že klienti naší společnosti důvěřují a považují ji za silného a stabilního finančního partnera, zejména v této nejisté době,“ dodal Peter Herbert.

Bilanční suma banky přesáhla 96 miliard korun, což meziročně představuje zvýšení o 19 %. Objem všech úvěrů klientům se zvýšil o 20 % na více než 91 miliard korun a celkové vklady klientů vzrostly o 14 % na více než 61 miliard korun. Kapitálová přiměřenost přesáhla 20 %, což je více než dvojnásobek požadovaného minima stanoveného ČNB. Počet klientů se přiblížil milionové hranici.

Vklady klientů na konci září přesáhly 61 miliard korun, což znamená meziroční navýšení o 14 %. Objem na účtech fyzických osob vzrostl o 13 % na 42 miliard korun a celkový objem zůstatků na firemních účtech vzrostl meziročně o 17 % na 19 miliard korun. Růst byl tažen zájmem o běžné účty typu Genius Active s paušálním poplatkem a spořicí produkty.

Aktiva banky rostla především díky velkému zájmu jak o spotřebitelské půjčky, tak o úvěry malým a středním podnikům. Portfolio spotřebitelských půjček přesáhlo 34 miliard korun. Významně se na tomto růstu podílela poptávka po Konsolidaci půjček, která se oproti roku 2007 zdvojnásobila. I přes celkové zpomalení hypotečního trhu dosáhlo portfolio hypoték GE Money Bank téměř 25 miliard korun.

Velkou dynamiku vykazuje GE Money Bank také v oblasti financování malých a středních podniků. Objem těchto úvěrů narostl meziročně o 14 % na 29 miliard korun. Významný podíl tvoří zejména financování subjektů v agrosektoru, který meziročně vzrostl o 30 %.

Kvalita úvěrového portfolia zůstává i nadále vysoká.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank