Ve druhém čtvrtletí uvedla GE Money Bank nové produkty a posílila pozici na úvěrovém trhu

  • Celkový objem poskytnutých úvěrů vzrostl meziročně o 26,1 % na 40,7 mld. Kč
  • Rentabilita průměrného vlastního kapitálu činila 20,4 %
  • Kapitálová přiměřenost dosáhla 31,2 %
  • Ke konci června měla banka celkem 778 tisíc klientů (růst o 8,7 %)

V průběhu druhého čtvrtletí 2005 pokračovala GE Money Bank v úspěšném zavádění nových technologií a produktů. "Čtyřmi základními pilíři GE Money jsou snadnost, flexibilita, rychlost a dostupnost. Tyto vlastnosti musejí splňovat všechny naše produkty a těší nás, že naši klienti oceňují jejich kvality. O tom vypovídají nejen naše výsledky, ale i řada ocenění v nezávislých finančních soutěžích," řekl generální ředitel GE Money Bank Gerard Ryan.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku dynamicky pokračoval růst zájmu o úvěry GE Money Bank. Celkový objem poskytnutých úvěrů dosáhnul k 30. červnu letošního roku 40,7 mld. Kč, což je v meziročním srovnání o 26,1 % více než v roce 2004.

"Těší nás dlouhodobý zájem klientů o úvěrové produkty GE Money Bank a snažíme se jim vycházet vstříc zaváděním novinek u všech typů úvěrů. V dubnu jsme dokončili ve všech našich bankomatech zavádění služby Infolimit, která zjednodušuje žádost o spotřebitelský úvěr. Na náš úspěch v oblasti spotřebitelských úvěrů jsme navázali také nabídkou dalších specifických úvěrových produktů reagujících na měnící se potřeby našich klientů.Například zemědělcům jsme umožnili, aby mohli k zajištění úvěrů na financování svého růstu využívat jak nemovitosti, tak i skot.Díky naší flexibilitě se nyní výrazně podílíme na celkovém objemu hypoték poskytnutých v ČR zemědělcům na nákup půdy," uvedl Gerard Ryan.

"Jedním z klíčových principů našeho podnikání je zásada vždy půjčovat peníze na základě dlužníkovy schopnosti úvěr splatit. Náš současný úspěch je založen na našem přesvědčení, že bychom vždy měli úvěrovat zodpovědně. Tím se chceme řídit i nadále," komentoval Gerard Ryan pokračující růst banky.

Díky pokračující úvěrové expanzi došlo k dalšímu zvýšení čistého zisku GE Money Bank, který za první dvě čtvrtletí letošního roku dosáhnul téměř 1,3 mld. Kč, což ve srovnání s loňskými výsledky v prvních dvou čtvrtletích ukazuje růst o 47,8 %.

Celkový objem úvěrů poskytnutých retailovým klientům dosáhl k 30. červnu 2005 sumy 25,5 mld. Kč. Oproti objemu v polovině roku 2004 (19,1 mld. Kč) to představuje nárůst o 33,4 %. Tento výsledek byl pozitivně ovlivněn zejména zájmem klientů o Expres půjčku a o hypoteční úvěry.

Nejvýraznější nárůst se projevil u hypoték GE Money Bank. Celkový objem portfolia hypoték ke konci června představoval 8,8 mld. Kč (US GAAP) a zaznamenal tak meziroční nárůst o 44,7 %.

Po výrazných zjednodušeních vyřizování hypoték, které byly zavedeny v prvním čtvrtletí, pokračovala GE Money Bank v inovacích hypotéčních úvěrů i ve druhém čtvrtletí. GE Money Bank v průběhu druhého čtvrtletí několikrát snížila úrokové sazby, které se tak dostaly na svou historicky nejnižší úroveň.

Největší podíl na retailových úvěrech GE Money Bank si dlouhodobě udržuje Expres půjčka - neúčelový úvěr se schválením i poskytnutím na počkání, bez ručitele a zajištění. Celkový objem poskytnutých Expres půjček podle US GAAP ke 30. červnu 2005 činil 15,1 mld. Kč, což je oproti objemu ke konci loňského června ve výši 11,6 mld. Kč nárůst o 29,9 %. Pozitivní vliv na růst zájmu o Expres půjčky mělo zavedení služby Infolimit, která umožňuje klientům zjistit na bankomatech, jakou výši půjčky jim GE Money Bank právě nabízí. O úvěr si lze na bankomatu také požádat.

Ve druhém čtvrtletí roku 2005 posílilo také využívání kontokorentního úvěru Flexikredit. Celkový objem představoval v polovině letošního roku 1,6 mld. Kč. V porovnání s koncem června roku 2004 (1,5 mld. Kč) tak využívání kontokorentu Flexikredit vzrostlo o 13,3 %.

V prvních šesti měsících letošního roku rostl také objem úvěrů pro malé a střednípodniky. Celkové portfolio úvěrů pro tento segment klientů dosáhlo k 30. červnu 2005 objemu 15,2 mld. Kč. V meziročním srovnání (stav portfolia ke konci června 2004 byl 12,8 mld. Kč) jde o nárůst o 19,1 %.

Hlavní zájem klientů se dlouhodobě soustřeďuje na úvěry Universal Business a Flexi Business. Oblibu si získal také úvěr Operativ Business, jehož prostřednictvím mohou podnikatelé získat 300 tisíc Kč až 5 milionů Kč a jehož použití není účelově vázáno.

Již v prvním čtvrtletí nabídla GE Money Bank fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám úvěr Expres Business. Jedná se o neúčelový úvěr v objemu 40 000 až 500 000 Kč s rychlým schválením úvěru i čerpáním peněz. Banka poskytla k poslednímu červnu úvěry Expres Business v celkové hodnotě 381 miliónů korun.

Kromě úvěrové expanze vykazuje GE Money Bank i nárůst klientských vkladů. Jejich celkový objem dosáhl ke konci druhého čtvrtletí letošního roku 47,5 mld. Kč, což je o 5,3 % více než v polovině loňského roku.

Přes dynamický růst objemu poskytnutých úvěrů vykazuje GE Money Bank dlouhodobě vysokou míru kapitálové přiměřenosti. Její hodnota byla na konci června 31,2 %. Bilanční suma na konci června dosáhla hodnoty 61,5 mld. Kč, o 10,1 % více než v polovině roku 2004.

GE Money Bank měla k 30. červnu letošního roku 778 tisíc klientů (meziroční růst o 8,7 %), kterým vedla 945 tisíc depozitních účtů (růst o 4,5 %).

Počet uživatelů Internet Banky dosahoval ke konci června téměř 202 tisíc. V porovnání se stavem ke konci června loňského roku to představuje nárůst o 13,5 %. O kvalitách internetového bankovnictví GE Money Bank svědčí i vítězství produktu Internet Banka v hlasování čtenářů soutěže Internetová banka roku, kterou pořádá internetový server Peníze.cz.

GE Money Bank se podařilo dosáhnout úspěchu také ve třetím ročníku soutěže Zlatá koruna, když byla se svými produkty zastoupena mezi trojicí nejlepších hned ve čtyřech kategoriích - elektronické bankovnictví (Infolimit na bankomatech), hypotéka (Hypotéka naopak), úvěry (Expres půjčka) a úvěry pro podnikatele (Expres Business). Úspěch v soutěži zaznamenala v kategorii úvěrů také sesterská společnost GE Money Auto s úvěrem autoCREDIT určeným na nákup vozidla.

Hospodářské výsledky GE Money Bank
(podle US GAAP)
  30.6.2005(v tis. Kč) 30.6.2004(v tis. Kč) Meziroční změna
Čistý zisk 1 287 053 870 837 + 47,8 %
Vklady klientů 47 495 146 45 103 041 + 5,3 %
Úvěry klientům 40 720 114 32 302 524 + 26,1 %
Vlastní kapitál 12 616 699 9 588 071 + 31,6 %
Rentabilita průměrných aktiv 4,18 % 3,12 % + 1,07 proc. bodu
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu 20,40 % 18,17 % + 2,24 proc. bodu
Aktiva celkem 61 519 563 55 885 970 + 10,1 %

 

Obchodní výsledky GE Money Bank

 

  30.6.2005 30.6.2004 Meziroční změna
Počet klientů 777 912 715 674 + 8,7 %
Počet depozitních účtů 945 194 904 091 + 4,5 %
Počet platebních karet 486 313 449 100 + 8,3 %
Počet bankomatů 365 336 + 8,6 %
Expres půjčka, objem (v mld. Kč) 15,083 11,609 + 29,9 %
Hypotéka, objem (v mld. Kč) 8,803 6,084 + 44,7 %
Půjčky pro malé a střední firmy (v mld. Kč) 15,195 12,576 + 19,1 %

Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank