Vánoce pomohly dětem


Na bankomatech GE Money Bank se vybralo za 14 dnů více než sto tisíc korun ve prospěch dětského fondu UNICEF


Více než sto tisíci korunami během pouhých 14 dnů přispěli klienti GE Money Bank na dobročinné projekty Českého výboru pro UNICEF. GE Money zpřístupnila krátce před vánočními svátky jako první banka v Evropě možnost přispět prostřednictvím své sítě 649 bankomatů na jeden ze tří vybraných projektů zaměřených na výživu a zdraví dětí v zemích třetího světa. Nejčastěji dárci volili příspěvek na výživu jednoho dítěte na jeden měsíc ve výši 150 Kč. Příspěvky přes bankomat nejsou zpoplatněny, náklady na peněžní operaci hradí banka a dárce může darovanou částku uplatnit jako odpočitatelnou položku k dani z příjmu.

„Myslíme si, že tento způsob podpory dobročinných projektů u nás chyběl. Zájem našich klientů podpořit děti v zemích třetího světa před Vánoci nás moc potěšil a věříme, že přetrvá i po svátcích. Za již vybraných sto tisíc korun může Český výbor pro UNICEF pořídit terapeutickou výživu na měsíc pro 670 dětí nebo očkovat 25 000 dětí proti dětské obrně
,“ říká Barbora Grummichová, manažerka bankomatové sítě GE Money Bank.

Darovat peníze UNICEF pomocí bankomatů mohou od 14. prosince 2010 všichni klienti GE Money Bank, kterých je více než 1,4 milionu. Do budoucna GE Money Bank počítá se zpřístupněním této služby i pro klienty jiných bank. Darovat peníze prostřednictvím bankomatu GE Money Bank je jednoduché a zabere pouze několik vteřin. Přímo na hlavní obrazovce bankomatu se po přihlášení objeví v nabídce menu možnost „Dar UNICEF“. Dárci si poté mohou vybrat, zda přispějí konkrétní částkou na vybraný projekt (viz níže) nebo libovolnou částkou na konto UNICEF.

Příspěvek je daňově odečitatelná položka, kterou si dárce může zahrnout do přiznání k dani z příjmu. Informace o vystavení potvrzení získá na internetových stránkách Českého výboru pro UNICEF (www.unicef.cz).


VYBRANÉ PROJEKTY UNICEF NA NĚŽ JE MOŽNÉ PŘÍSPĚT PROSTŘEDNICTVÍM BANKOMATŮ GE MONEY BANK:


 • Program OČKOVÁNÍ - 20 Kč
  Výběrem tohoto projektu přispěje klient 20 korunami na dvě vakcíny proti dětské obrně. Na nemoci, kterým je možno zabránit očkováním, ve světě každý rok umírá více než 1,5 milionu dětí. Očkovací programy UNICEF zajišťují díky darům veřejnosti vakcíny proti hlavním dětským smrtelným chorobám pro 40 % dětí v rozvojových zemích. Pomáhají také zaměstnanci GE Money Bank ze sdružení dobrovolníků GE Volunteers, kteří šijí panenky, z jejichž prodeje jdou peníze na komplexní očkování proti tuberkulóze, tetanu, záškrtu, spalničkám, černému kašli a dětské obrně.


 • Program PITNÁ VODA - 50 Kč
  Na nedostatek vody a nemoci způsobené závadnou vodou každoročně ve světě umírají 4 miliony dětí. UNICEF ve více než 90 nejchudších zemích hloubí studny, instaluje ruční čerpadla, zajišťuje přívod vody do škol a zdravotních středisek, dodává soupravy pro desinfekci a přepravu vody, staví hygienická zařízení. Je také hlavním světovým dodavatelem orálních rehydratačních solí, jejichž podávání výrazně snižuje počet úmrtí dětí na průjmová onemocnění. Zajištění pitné vody a hygienických opatření je jednou z nejvyšších priorit UNICEF také v situacích katastrof. Klient účastí v tomto projektu přispěje 50 korunami na tablety, které čistí a desinfikují vodu (1 tableta stačí k vyčištění 4 - 5 litrů vody).


 • Program VÝŽIVA - 150 Kč
  Z důvodu podvýživy každý den ve světě umírá 15 000 dětí. UNICEF zřizuje a podporuje výživová centra pro těžce podvyživené děti, která fungují 24 hodin denně. Pro děti strádající podvýživou dodává speciálně obohacené potraviny, vitamíny a výživové přípravky, které zajišťují potřebné složky výživy. Školí zdravotníky z řad místního obyvatelstva a zajišťuje osvětu a poradenství pro matky o správné výživě dětí. Rozvíjí programy tzv. dobytčích (potravinových) bank, v rámci kterých dodává sirotkům a nejchudším rodinám domácí zvířata a podporuje tak jejich soběstačnost. Výběrem tohoto projektu přispěje klient 150 korun na terapeutickou výživu pro jedno podvyživené dítě na měsíc.


 • Pavel Zúbek,

  tiskový mluvčí GE Money Bank