V roce 2005 prudce rostl zájem o zemědělské úvěry GE Money Bank

Celkové portfolio úvěrů poskytnutých zemědělcům dosáhlo na konci roku 2005 hodnoty více než 4,6 miliardy korun, což je o 39 % více než na konci roku 2004. Více než polovinou se na této částce podílí speciální úvěrové produkty pro zemědělce, menší díl tvoří standardní podnikatelské úvěry. Nejvyšší nárůst zájmu registrovala GE Money Bank v loňském roce u úvěrů na nákup zemědělské techniky.

GE Money Bank měla k 31. prosinci 2005 v svém portfoliu úvěrů pro zemědělce celkem 4,645 miliardy korun, což je o 39 % více než ke stejnému dni roku 2004. Běžné podnikatelské úvěry tvořily 46 % této částky, zbytek jsou speciální zemědělské úvěry na financování zemědělské půdy, zemědělské techniky, úrody a zásob.

„GE Money Bank potvrdila v roce 2005 roli inovátora na trhu zemědělských úvěrů, když v dubnu jako první česká banka nabídla zemědělcům možnost ručení základním stádem a zvířaty v zásobě (skotem) a v listopadu výrazně zrychlila vyřízení úvěru Půda určeného na nákup nestátní zemědělské půdy,“ řekla Iva Prokopová, manažerka úvěrů pro zemědělce GE Money Bank.

„Nejvýrazněji rostl v loňském roce zájem klientů o financování zemědělské techniky a o provozní úvěry. Jde o speciální úvěrové produkty, které mají parametry nastavené přesně dle potřeb zemědělců,“ dodala Iva Prokopová.

Výrazný růst zaznamenala GE Money Bank také u úvěrů na financování zemědělské půdy. Současné portfolio těchto úvěrů činí 269 miliónů korun, o 177 % více než na konci roku 2004. Výrazný nárůst se projevil i u úvěrů na financování zemědělské techniky. Hodnota současného portfolia tohoto typu úvěrů je téměř miliarda korun, meziročně o 35 % více.

Úvěrování zemědělských subjektů je jednou z dlouhodobých priorit GE Money Bank. Úvěry zemědělců tvoří více než čtvrtinu portfolia komerčních úvěrů. V nabídce banky jsou speciální produkty, které odrážejí specifické potřeby zemědělců vyplývající např. ze sezónního charakteru výroby. Od dubna 2005 navíc GE Money Bank zemědělcům umožňuje za provozní a investiční úvěry ručit skotem. Pro větší snadnost a úsporu času a nákladů je dobytek oceněn účetní cenou, pak už postačí jen zajišťovací převod vlastnického práva. Díky tomu není nutné využívat znaleckých posudků a notářských zápisů.


SPECIÁLNÍ ÚVĚRY URČENÉ PRO ZEMĚDĚLCE:

Kromě níže vypsaných speciálních úvěrů mohou zemědělci využívat i všech ostatních úvěrů v nabídce GE Money Bank - kontokorent Flexi Business, rychlou půjčku Expres Business, neúčelové úvěry Universal Business a Operativ Business a další provozní a investiční úvěry.

Financování zemědělské půdy

Jedná se o dlouhodobý hypoteční úvěr určený na nákup nestátní zemědělské půdy do osobního vlastnictví.

· Financování zemědělské půdy je určeno právnickým osobám i fyzickým osobám - podnikatelům.
· Minimální výše úvěru je 300 000 Kč a jeho maximální výše není omezena.
· Splatnost 10 - 20 let (jde o nejdelší splatnost na trhu)
· Klient obdrží finanční prostředky ve výši až 90% kupní ceny.
· Možnost získání dotace PGRLF na úhradu úroků činí 4% na úvěr ve výši max. 10 mil. Kč.
· Úrokové sazby jsou stanovovány individuálně a jejich typ lze v průběhu úvěru měnit: plovoucí sazby nebo fixní sazby na období 1 roku nebo 5 let.
· Splácení probíhá formou odděleného splácení jistiny a úroků s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na finančním toku klienta
· Jištění úvěru: financovaná zemědělská půda, blankosměnka, případně jiné zajištění (zemědělská půda ve vlastnictví klienta)


Financování zemědělské techniky

Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých potřeb, v oblasti zemědělství konkrétně k financování nákupu nové i použité zemědělské techniky, zejména kolových traktorů, sklízecích mlátiček, sklízečů píce, strojů na zpracování půdy a setí, strojů pro ochranu rostlin.

· Výše úvěru:až 100% ceny techniky
· Splatnost úvěru: 2 až 8 let, s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na cash flow klienta.
· Jištění úvěru: zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu úvěru


Financování úrody

Úvěry k financování úrody jsou krátkodobé nebo střednědobé úvěry a slouží k sezónnímu financování provozního kapitálu, s dotací PGRLF. Splácení je průběžné v souladu s projekcí hotovostního toku.

· Výše úvěru: na základě předložených faktur v souladu s požadavky PGRLF.
· Splatnost úvěru: do 30 měsíců, s možností prodloužení.
· Jištění úvěru: nemovitost,zástava pohledávek, skot.

V současné době s podporou PGRLF poskytuje GE Money Bank provozní úvěry s využitím programu Vyrovnání úrokového zatížení na 30 měsíců.


Financování zásob - Skladištní listy

Provozní úvěry jsou krátkodobé úvěry a slouží k financování zásob zemědělských komodit uložených klientem u třetích osob (skladovatelů), na které jsou vystaveny skladištní/ skladní listy.

· Jsou určeny zemědělským podnikatelům a velkoobchodům.
· Výše úvěru je vypočítána na základě seznamu předložených skladištních/ skladních listů.
· Splatnost úvěru činí 1 rok, s možností prodloužení, jednorázově před vrácením skladištního/ skladního listu.
· Jištění úvěru pomocí skladištních/ skladních listů, smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
· Komodity: obilí potravinářské, obilí krmné, řepka ze sklizně běžného roku.Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank