V rámci COVID podpory českým podnikům a živnostníkům přijala MONETA žádosti za 3,3 miliardy, spustila evropské záruky COSME

Celkem 1329 žádostí o objemu 3,3 miliardy korun přijala Skupina MONETA v rámci záručních programů COVID II, COVID PRAHA, COVID III a COVID Plus. Banka nově poskytuje podporu v rámci záručního programu COSME LGF financovaného z prostředků Evropského investičního fondu a jedná o poskytnutí dalších úvěrů v objemu přes 700 milionů korun z programu COVID Plus.

Průměrný tržní podíl banky na úvěrování českých podniků a živnostníků v programech COVID II, COVID III a COVID Praha aktuálně dosahuje 15 %. Výrazně tak převyšuje standardní podíl MONETA na úvěrování komerčního segmentu, který činí necelých 6 %. „V součtu za všechny programy nyní evidujeme celkem 1 329 návrhů v objemu 3,3 miliardy korun. Celkem 663 podnikatelů a firem již začalo své úvěry čerpat,“ potvrdila mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Koncem minulého týdne banka nově zahájila poskytování COVID podpory v rámci evropského záručního programu COSME LGF, který garantuje Evropský investiční fond (EIF). MONETA díky tomuto spojení může nabídnout výhodné provozní úvěry, které mohou využít živnostníci a malé a střední firmy k financování svých provozních potřeb, jako například k pořízení materiálu, zásob, úhradě mzdových nákladů nebo energií. „O úvěry v programu COSME evidujeme zájem, první jednotky žádostí jsme již vyřídili,“ dodala Filipová.

MONETA je také jednou z prvních bank, které poskytly významné exportní financování v rámci záručního programu COVID Plus poskytovaného státní pojišťovnou EGAP. V něm mohou prostřednictvím bank žádat o půjčky velké firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, žádat pak mohou o půjčky od pěti milionů do 2 miliard korun. Banka v tuto chvíli jedná se zájemci ze strany velkých firem o poskytnutí dalších úvěrů v objemu přesahujícím 900 milionů korun.

V rámci post-covidového financování je MONETA aktivní i v rámci úvěrového programu PGRLF, který je orientován na podnikatele v zemědělství. Zde banka aktuálně poskytla již více než 600 úvěrů: k českým zemědělcům tak jejím prostřednictvím směřovalo téměř 0,3 miliardy korun.

„Jsme hrdí, že MONETA velmi úspěšně pomáhá českým podnikům i živnostníkům společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, Exportní garanční a pojišťovací společností, Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem a Evropským investičním fondem. Vážíme si spolupráce těchto institucí i výsledků, které s nimi dosahujeme v podpoře a nastartování české ekonomiky. Tyto státní a evropské instituce činí konkrétní kroky pro to, abychom zmírnili negativní dopady covidové pandemie,“ prohlásil předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.