V Plzeňském kraji startuje projekt finančního vzdělávání dětí nazvaný Rozumíme penězům

D:\Documents and Settings\123031701\Desktop\temporary\2009_09_15_TZ-GEMB_Start_projektu_Rozumime_penezum_v Plzenskem_kraji.rtf Unikátní projekt finančního vzdělávání s názvem Rozumíme penězům bude nově probíhat na základních školách v Plzeňském kraji. Po středních Čechách je Plzeňsko druhým krajem v ČR, kde se školáci seznámí se základy finanční gramotnosti. Semináře, jejichž cílem je přiblížit problematiku finančního vzdělávání pedagogům zapojených škol, již od září probíhají na vybraných ZŠ v kraji. Nově budou moci v Plzeňském kraji také učitelé a žáci ve výuce používat novou učebnici finančního vzdělávání. Kniha Rozumíme penězům je unikátní pomůcka a jedinečný metodický materiál projektu Rozumíme penězům. Cílem projektu je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků. Jeho realizátorem je občanské sdružení AISIS, odborným garantem a jedním z myšlenkových autorů je GE Money Bank.

„Cílem projektu Rozumíme penězům je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků prostřednictvím specializované výuky. GE Money Bank má v rámci projektu Rozumíme penězům roli odborného garanta a naši specialisté se zároveň podíleli také na tvorbě nové učebnice,“
říká Roman Frkous, ředitel Komunikace GE Money v ČR.

Pro realizaci projektu na 12 základních školách v Plzeňském kraji získalo občanské sdružení AISIS dotaci ve výši 6 milionů korun. Cyklus odborných seminářů proto již od září pokračuje po středních Čechách také na základních školách v tomto regionu. Mezi zapojené školy patří ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ Dobřany, ZŠ a MŠ Stod, ZŠ Klatovy, ZŠ a MŠ Město Touškov, ZŠ Karla Vokáče, Strašice, 22. ZŠ Plzeň, 28. ZŠ Plzeň, 13. ZŠ Plzeň, 17. ZŠ a MŠ Plzeň, 14. ZŠ Plzeň a ZŠ Radnice. „Na úvodní jednodenní semináře naváže vzdělávání vybraných učitelů - budoucích odborníků na finanční vzdělávání. Ti během tohoto a příštího školního roku absolvují celkem pět dvoudenních seminářů,“ říká Martin Ježek, finanční ředitel občanského sdružení AISIS a manažer projektu Rozumíme penězům.

„Projekt Rozumíme penězům bereme především jako dobrou investici do budoucna. Jsme totiž přesvědčení, že finanční vzdělávání žáků na základních školách je jednou z cest, jak mít z obyvatel Plzeňského kraje v budoucnu dobré hospodáře a správce rodinného rozpočtu,“
Vilém Wolf, zástupce oddělení řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Krajském úřadu v Plzni.

Celkem AISIS na realizaci projektu v České republice v letech 2008 - 2010 doposud získal podporu ve výši 11 milionů korun z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Ve Středočeském kraji dotace dosáhla 5 milionu korun, zbytek připadá na Plzeňský kraj, kde se do projektu zapojí o jednu základní školu více než ve středních Čechách. Občanské sdružení AISIS předpokládá, že v listopadu roku 2009 se projekt rozeběhne též v Libereckém kraji a o dotace na realizaci v dalších krajích žádá. „Naše snahy jednoznačně směřují k tomu, aby se do projektu zapojili i další kraje. Jsme přesvědčeni, že také prostřednictvím nové učebnice, kterou jsme navrhli jako studijní materiál projektu Rozumíme penězům, ale i kvalitou finančního vzdělávání, kterou se prezentujeme, se nám podaří získat školy v dalších krajích ČR,“ říká Martin Ježek, finanční ředitel občanského sdružení AISIS a manažer projektu Rozumíme penězům.

O učebnici

Učebnice Rozumíme penězům je navržena tak, aby její používání ve výuce bylo co nejjednodušší, a proto finanční vzdělávání učí prostřednictvím běžných životních situací. Kniha je rozdělena do deseti samostatných metodických lekcí, přičemž pořadí lekcí není závazně dané, ale pouze doporučené a tvoří tedy samostatné celky. Základní témata výukových lekcí byla navržena již v pilotní fázi projektu. Patří mezi ně Hospodaření domácnosti, Dovolená, Auto, Peníze, Náklady na bydlení, Nové bydlení, Zodpovědné zadlužování, Spoření a investice, Výhodné nakupování a Smlouvy. Tyto situace pak školáci aplikují na vytvořenou modelovou domácnost a řeší konkrétní situace spojené s finančním rozhodováním.

Kniha vychází v nákladu 400 ks určených především pro školy zapojené do projektu Rozumíme penězům. Ukázkové sešity budou od října 2010 rovněž volně ke stažení z webových stránek projektu. Konečná podoba učebnice, jejíž rozsah převyšuje 300 stran, vznikala ve spolupráci se šesti základními školami, které se zapojily do pilotní fáze projektu. Kniha vznikla díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank, a.s., která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej i financuje. Od roku 2008 je projekt Rozumíme penězům zároveň financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

O pokračování projektu

Ve školním roce 2009/2010 budou lekce finanční gramotnosti již s využitím nové učebnice pokračovat na 23 zapojených základních školách ve Středočeském a Plzeňském kraji. Učitelé ve spolupráci s odborníky z projektu Rozumíme penězům zde v průběhu září zahájí systémový rozjezd výuky finanční gramotnosti a povedou semináře pro celé pedagogické sbory a koordinátory finančního vzdělávání. Letos také budou spuštěny webové stránky projektu Rozumíme penězům s praktickými informacemi jak pro učitele, tak pro jejich žáky, ale i širokou veřejnost.

Projekt Rozumíme penězům od svých počátků kontinuálně rozšiřuje základnu proškolených učitelů ale i žáků. Ve školním roce 2006 - 2007 bylo v pilotní fázi projektu proškoleno 20 učitelů na šesti zapojených školách a výuky finančního vzdělávání se účastnilo 350 dětí. Ke konci roku 2009 školením projde již 500 učitelů a 2000 dětí na 23 základních školách. Především nárůst v počtu proškolených učitelů je markantní a představuje dobrou základnu pro výuku finanční gramotnosti i v budoucnu. Odhad množství žáků, kteří projdou finančním vzděláváním v roce 2010 - 2012 je více než 4000, počet škol, které se do projektu Rozumíme penězům zapojí je 36 a proškolených pedagogů bude ke konci roku 2012 více než 800.

Rozumíme penězům

Záměrem projektu Rozumíme penězům je seznámit děti ve školním věku s principy hospodaření s penězi a základní nabídkou finančních produktů a služeb. Důležitým bodem finančního vzdělávání je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování. Cílovými skupinami projektu jsou především žáci základních škol (11 - 15 let) a mladé rodiny.

O smysluplnosti projektu Rozumíme penězům svědčí také podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mu udělilo svou akreditaci. Doporučující posudek k používání materiálů ve výuce získal také od pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a Národního ústavu odborného vzdělávání. Do projektu se v posledních dvou letech mělo zájem zapojit více než 80 základních škol, což je též důkazem kvality výuky finančního vzdělávání.


Markéta Dvořáčková,

tisková mluvčí GE Money