V loňském roce GE Money rozdělila 1 200 000 Kč na charitativní projekty

Projekty podpořené GE Money pomáhají handicapovaným dětem v jejich školních i mimoškolních aktivitách, zlepšují vybavení dětských domovů, handicapovaným občanům umožňují nákup nezbytných zdravotnických potřeb a přes podpořená sdružení napomáhají integraci různých sociálních skupin do společnosti. Loni se takto podařilo realizovat více než 50 projektů v hodnotě 1,2 milionu Kč.

„Náš směr rozdělování peněz potřebným se dlouhodobě nemění. Vzdělávání a integrace handicapovaných a opuštěných dětí do společnosti, tak aby v budoucnu mohli vést plnohodnotný život. Navíc se snažíme, aby byla pomoc co nejkonkrétnější a aby k sobě dárce a obdarovaný měli co nejblíže. To je důvodem, proč při výběru většiny projektů využíváme našich zaměstnanců v regionech, kteří dávají doporučení a poukazují na konkrétní nedostatky,“ řekl Pieter van Groos, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank.

Zaměstnanci GE Money se v rámci organizace GE Elfun Volunteers také věnují dobrovolnickým pracem. V roce 2006 organizace poskytla celkem 2159 hodin času svých členů, aby pomohla těm, kteří to nejvíce potřebují. Konkrétně se plnila přání dětí z dětských domovů nebo zorganizovaly letní i zimní tábory pro děti zaměstnanců. Řada našich zaměstnanců darovala krev a podařilo se také vyčistit několik CHKO (Poskla v Beskydech, Pálava, kde byly i vysázeny stromy). Akce pečení pro Elfun vynesla celkem 43 128 Kč, které byly věnovány SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR).

V České republice působí ELFUN od roku 2000 a za dobu své existence se jeho příznivci podíleli již na desítkách aktivit.

GE Money, pod kterou v České republice patří GE Money Bank, GE Money Multiservis a GE Money Auto a na Slovensku GE Money Multiservis a GE Money Auto, pomáhá ve třech hlavních oblastech – vzdělání, pomoc dětem a hendikepovaným spoluobčanům a ochraně životního prostředí. Jejich pomoc oceňují organizace pracující se zdravotně postiženými a sociálně znevýhodněnými dětmi nebo dospělými, dětské domovy, centra náhradní rodinné péče, neziskové organizace, které se zaměřují na uvedené oblasti, základní školy, vzdělávací centra a mnoho lidí, vedoucí projekty na obnovu a ochranu přírody a zeleně.

Eva Chaloupková, tisková mluvčí GE Money Bank