V letošním grantovém programu rozdělila MONETA neziskovkám přes 5,7 milionu korun

V letošním grantovém programu uvolnila MONETA na podporu sociálních a environmentálních projektů přes 5,7 milionu korun. Původní rozpočet se rozhodla banka ztrojnásobit kvůli rekordnímu množství podaných žádostí o podporu.

Zatímco v loňském roce podpořila MONETA projekty neziskových organizací v rámci grantového programu částkou 2,8 milionu korun, letos je to o téměř 3 miliony korun více. K takto výraznému navýšení rozpočtu se banka rozhodla z důvodu enormního množství přijatých žádostí o grantovou podporu a také významného zapojení ambasadorů projektů organizací, kterými jsou sami zaměstnanci Skupiny MONETA. „V letošním roce jsme obdrželi více než 200 žádostí o finanční podporu, což je opravdu rekordní počet za celou dobu existence grantového programu od roku 1996. Uvědomujeme si, že finanční pomoc, o kterou neziskové organizace žádají, putuje především k nejohroženějším skupinám obyvatel a ty zažívají v důsledku pandemie opravdovou krizi. Proto jsme jim chtěli alespoň trochu pomoci. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o razantním navýšení rozpočtu pro grantový program,“ říká Zuzana Filipová, ředitelka Udržitelnosti a Komunikace ve Skupině MONETA.

V roce 2021 MONETA podpořila celkem 85 projektů, které se zaměřují na pomoc znevýhodněným dětem i dospělým, seniorům, ale také na podporu ochrany životního prostředí a zmírňování dopadů globálních klimatických změn. Mezi 10 projektů, které cílily právě na problematiku životního prostředí, putovalo více než 15 % z celkové letošní podpory.

MONETA dlouhodobě také podporuje návrat osob s trestní minulostí zpět do běžného života. Díky organizaci RUBIKON Centrum z.s. dostávají právě tito lidé možnost osvojit si pracovní návyky, navázat běžné sociální vazby a tím se zpět začlenit do společnosti s nižším rizikem recidivy. MONETA vnímá i potřebu prevence rizikového chování, a proto podpořila také projekt organizace Šance pro Tebe, z.s., která pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin a pomáhá jim předcházet sociálnímu vyloučení. Mezi jejich aktivity kromě jiného patří i práce s drogově závislými dětmi v Pardubickém kraji.