V Česku dostávají děti za vysvědčení nejčastěji peníze, v zahraničí společný výlet

 

Blíží se doba školních vysvědčení a k ní patří i odměny za dobré výsledky, které děti ve škole dosáhly. V České republice jsou peníze stále nejčastější formou odměny dítěte za dobrý prospěch. Z mezinárodní ankety GE Money Bank ovšem vyplývá, že v zahraničí je stále běžnější společný rodinný výlet, knihy či hračky. Univerzálně ovšem platí, že když už se rodiče rozhodnou pro finanční odměnu, ukládají peníze na dětské účty, jako způsob finanční výchovy i spoření do budoucna.
Obdarovat dítě za vysvědčení penězi je pro české rodiče tradičně nejoblíbenější formou pochvaly za dobré výsledky jejich dětí ve škole. U prarodičů tento způsob naprosto převládá. Na západ od našich hranic rodiče spíše upřednostňují jiné formy dárků, například rodinné výlety,“ říká Milan Kříž, tiskový mluvčí GE Money Bank v ČR.

Na rozdíl České republiky, jsou v zahraničí pro děti za vysvědčení mnohem oblíbenější víkendové rodinné výlety dle přání dítěte nebo postačí slovní pochvala. Časté jsou také jednoduché dárky jako knížky a hračky. V Japonsku rodiče dětem kupují něco praktického do pokojíčku, jako nábytek, dekorace a podobně. V Slovinsku dávají rodiče svým dětem sportovní vybavení. Bulhaři naproti tomu upřednostňují možnost strávit s dětmi čas při slavnostním obědě či v kině.

Když peníze, tak ne moc!
Z mezinárodní ankety GE Money Bank vyplývá, že finanční částky, kterými jsou děti odměňovány, nejsou nijak vysoké. V zahraničí děti někdy dostávají vedle věcného dárku i hotovost ve výši zhruba 10 až 50 euro (270 - 1350 Kč*) a od prarodičů částku do 10 eur (270 Kč). Vyšší finanční obnos dostávají za vysvědčení děti pouze v Thajsku a Irsku, kde není neobvyklé darovat i více jak 100 eur (2700 Kč). V obou zemích dostávají děti vysoké částky jak od rodičů, tak i od prarodičů. Naproti tomu britské nebo japonské děti stejně jako Španělé do 14 let nedostávají buď vůbec žádné peníze, nebo jen velmi drobné částky. V České republice je darování peněz za výsledky ve škole stále nejběžnější formou. Výše darované částky je však i u nás nižší než tisíc korun.

Hotovost na ústupu
Zatímco dříve se peněžní odměny dětem dávaly v hotovosti, nyní rodiče čím dál více vkládají svým potomkům finanční částky na účet. Uvědomují si totiž výchovný účinek, který mohou mít dětské účty a stále častěji je využívají jako nástroj, pomocí kterého učí děti hospodařit s penězi. Většina rodičů totiž nedává svým dětem kapesné pravidelně, ale spíše podle potřeby. Také v České republice, kde je finanční odměna za vysvědčení tradicí, roste zájem rodičů o dětské účty. „Nasvědčuje tomu i fakt, že již čtvrtina dětí v České republice má vlastní účet a zájem o ně se neustále zvyšuje. Oproti konci minulému roku se nám podařilo téměř zdvojnásobit portfolio
účtů Dětský Genius,“
říká David Middleton, produktový manažer GE Money Bank.

Oslava vysvědčení
Různé jsou také způsoby, jakými konec roku oslavují přímo děti ve škole.

 

 

 

  • V Thajsku se spolužáci obdarují mezi sebou, když si vzájemně podepíšou školní uniformy, které si nechávají jako památku.
  • Zejména ve Španělsku nebo Bulharsku jsou hodně populární také párty po vysvědčení přímo ve škole.
  • V Nizozemí děti z posledního ročníku uspořádávají pro rodiče učitele divadelní představení.


Anketa GE Money Bank proběhla v červnu 2009 ve Francii, Velké Británii, Španělsku, Bulharsku, Slovinsku, Holandsku, Německu, Irsku, Thajsku, Egyptě a Japonsku.

*přepočteno a zaokrouhleno podle platného kurzu České národní banky ze dne 4. června 2009

Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money Bank