Úvěry poskytnuté GE Capital Bank meziročně vzrostly o 33 %

 • Stav úvěrového portfolia ke konci druhého čtvrtletí činil 32,3 mld. Kč (růst o 33,5 %).
 • Čistý zisk ke konci druhého čtvrtletí 2004 dosáhl 870,8 mil. Kč (růst o 13 %).
 • Kapitálová přiměřenost ve výši 31,45 %.
 • 715 674 klientů (meziroční nárůst o 5 %).
 • Počet nástrojů přímého bankovnictví 475 162 (růst o 6 %).

  GE Capital Bank pokračovala v úvěrové expanzi

  (uváděné výsledky jsou podle amerických účetních standardů US GAAP)

  GE Capital Bank patří k nejvýznamnějším bankám na českém trhu v oblasti spotřebitelských půjček a úvěrů pro malé a střední firmy. Toto své postavení potvrdila dalším dynamickým nárůstem objemu poskytnutých úvěrů ve druhém čtvrtletí letošního roku. Stav úvěrového portfolia GE Capital Bank se k 30. červnu 2004 meziročně zvýšil o 33,5 %, když ke konci druhého čtvrtletí letošního roku činil objem úvěrů poskytnutých klientům 32,3 mld. Kč. K 30. červnu 2003 to bylo téměř 24,2 mld. Kč.

  „Objem našeho úvěrového portfolia se zvýšil meziročně o více než 33 %. Svědčí to o zájmu klientů o naše spotřebitelské úvěry, hypotéky a půjčky pro malé a střední firmy. Pokračující úvěrová expanze měla významný vliv na růst zisku GE Capital Bank, který k 30. červnu letošního roku dosáhl 870,8 mil. Kč,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

  Čistý zisk GE Capital Bank se za druhé čtvrtletí roku 2004 meziročně zvýšil o 13 %. Výše čistého zisku k 30. červnu činí 870,8 mil. Kč (jde o výsledky podle amerických účetních standardů US GAAP, které jsou srovnatelné s mezinárodními účetními standardy). Ve stejném období roku 2003 dosáhla banka čistého zisku 770,7 mil. Kč.

  GE Capital Bank měla ke konci druhého čtvrtletí roku 2004 bilanční sumu ve výši 55,9 mld. Kč. Meziroční růst o 1,8 mld. Kč představuje změnu o 3,3 %.

  Na růstu úvěrového portfolia se významně podílel spotřebitelský úvěr Osobní půjčka Expres, hypotéky a úvěry pro malé a střední firmy jako například Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent.

  V průběhu prvních šesti měsíců letošního roku poskytla GE Capital Bank nové Osobní půjčky Expres v celkovém objemu 3,8 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 vzrostl objem nově poskytnutých Osobních půjček Expres o 24 %. Celkové portfolio činilo k 30. červnu celkem 11,6 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 30 %.

  Osobní půjčka Expres je neúčelový úvěr, u nějž GE Capital Bank nevyžaduje žádné ručení, přičemž o poskytnutí umí banka rozhodnout na počkání. GE Capital Bank navíc svým klientům poskytuje službu Infolimit, díky níž se každý měsíc dozví, jakou částku je jim banka ochotna okamžitě půjčit.

  O poskytnutí Osobní půjčky Expres mohou jak klienti, tak i neklienti GE Capital Bank požádat i prostřednictvím internetu. Díky jednoduchému formuláři na adrese www.exprespujcka.cz je žádost o půjčku i rozhodnutí o ní otázkou několika minut.

  Dostupnosti Osobní půjčky Expres pomáhá také telefonní linka 844 844 844, na níž mohou zájemci o úvěr předběžně zjistit, zda mohou úvěr získat, v jaké výši a s jakou měsíční splátkou.

  V prvním pololetí letošního roku čerpali klienti GE Capital Bank hypotéky v objemu 1,6 miliardy korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2003 tak objem čerpaných hypoték zaznamenal meziroční nárůst o 107 %. Celkové portfolio obsahovalo k 30. červnu hypotéky v objemu 6,1 miliardy Kč. V meziročním srovnání vzrostl objem hypotečních úvěrů o 84,8 %.

  S poslední novinkou v oblasti hypoték přišla GE Capital Bank na počátku srpna, kdy rozšířila nabídku fixních period pro hypotéky (o tříletou a desetiletou fixaci) a na všechny fixní periody začala nabízet garantované úrokové sazby, které poskytuje bez ohledu na příjmy a věk klienta, délku úvěru, účel úvěru a nemovitost. Na rozdíl od ostatních bank zcela zrušila produkty s úrokovými sazbami „od“, u nichž zájemce o hypotéku neví, jakou „cenu“ nakonec získá. GE Capital Bank tak nyní umožňuje klientům zafixovat si úrokové sazby na jeden rok, tři roky, pět a deset let, okamžitě znát jednoznačně cenu a velmi snadno si vybrat hypotéku, která odpovídá jejich potřebám.

  S vyřízením hypotéky pomáhá klientům osobní hypoteční bankéř GE Capital Bank. Klienti jsou hned na první schůzce informováni o výši úrokové sazby, kterou jim banka bude garantovat. Osobní hypoteční bankéř zároveň okamžitě spočítá potřebnou splátku úvěru, pomůže klientům s vyřízením veškerých potřebných náležitostí a provede je celým procesem získání nového bydlení.

  GE Capital Bank patří k prvním bankám na českém trhu, které nabízejí financování nákupu družstevního bytu pomocí hypotéky. Klientům to GE Capital Bank umožňuje již od září 2002. GE Capital Bank nabízí možnost financovat pomocí hypotéky nákup rekreačních objektů – chalup a rekreačních domků.

  Předčasné splacení hypotéky umožňuje GE Capital Bank bez sankcí. Pokud klient při uzavření hypotéky využije možnost zřídit si mimořádnou splátku, může kdykoliv předčasně splatit část úvěru bez jakýchkoli sankcí – a to i mimo dobu konce fixace úrokové sazby.

  GE Capital Bank upevnila ve druhém čtvrtletí letošního roku svou pozici na úvěrovém trhu pro malé a střední firmy. Celkové portfolio úvěrů poskytnutých malým a středním firmám činilo ke konci druhého čtvrtletí letošního roku 12,8 mld. Kč. V porovnání s koncem června loňského roku došlo k růstu o 37,6 %.

  Na růstu objemu úvěrů poskytnutých malým a středním firmám měly vliv i změny, kterými GE Capital Bank vyšla klientům vstříc. Šlo o zvýšení horní hranice Malé podnikatelské půjčky na 5 milionů korun a prodloužení doby její splatnosti na šest let. K těmto změnám přistoupila GE Capital Bank počátkem února a vyšla tak vstříc potřebám firem získat rychle prostředky na financování jejich podnikání.

  Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do tří pracovních dnů.

  Zájem o přímé bankovnictví GE Capital Bank roste

  K nejvýznamnějším produktovým změnám, k nimž GE Capital Bank přistoupila ve druhém čtvrtletí, patří uvedení nových finančních programů GEnius. Od května si mohou klienti vybrat z těchto variant finančních programů: GEnius Mini, GEnius Standard a GEnius Komplet. Jsou to skupiny bankovních produktů k běžnému účtu, které si klient sám vybere a platí za ně souhrnně jeden měsíční poplatek. Klienti mohou kdykoliv bez poplatků za zrušení či zřízení měnit skladbu produktů v programu, či libovolně mezi programy přecházet.

  „Zájem klientů o finanční programy GEnius nás velice těší. Je pro nás důkazem, že naši klienti oceňují výhodnou cenu a jednoduchost ovládání těchto programů. Důležitým faktorem je i na trhu ojedinělá možnost bez poplatků libovolně přecházet jak mezi produkty, tak mezi jednotlivými programy,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

  V každém ze tří finančních programů GEnius je pevně stanoven pouze počet produktů - GEnius Mini - tři produkty (běžný účet + dva další produkty), GEnius Standard - pět produktů (běžný účet + čtyři další produkty) a GEnius Komplet, který klientovi dává možnost zřídit si k běžnému účtu neomezeně mnoho produktů. Klienti si sami podle svých potřeb vyberou produkty, které nejlépe využijí.

  Klienti užívající finanční program GEnius mají na výběr z devíti produktů. Těmi jsou platební karty Maestro, MasterCard Standard a MasterCard Internet, kontokorent Flexikredit, spořící účet a nástroje přímého bankovnictví (Mobil Banka, Telefon Banka, Internet Banka GEnius a Internet Banka).

  Významné místo ve finančních programech GEnius má přímé bankovnictví. Je to v souladu se strategií GE Capital Bank, která se vedle úvěrových produktů výrazně orientuje na přímé bankovnictví. O úspěchu této strategie svědčí to, že GE Capital Bank patří k leaderům přímého bankovnictví.

  GE Capital Bank poskytla ke konci druhého čtvrtletí letošního roku přes 475 162 nástrojů přímého bankovnictví. Největší zájem mají klienti o internetové bankovnictví Ke konci června 2004 využívalo Internet Banku 179 369 klientů, což v porovnání s koncem druhého čtvrtletí 2003 představuje růst o téměř 25 %.

  GE Capital Bank si díky 160 tisícům klientů, kteří využívají službu Mobil Banka udržuje vedoucí postavení na trhu GSM bankovnictví v České republice. Třetí nástroj přímého bankovnictví Telefon Banku využívalo k 30. červnu letošního roku 136 442 klientů.

  GE Capital Bank měla k 30. červnu letošního roku 715 674 klientů (meziroční růst o téměř 5 %, viz graf č. 2), kterým vedla 904 091 depozitních účtů (růst o 0,8 %). Objem vkladů přijatých od klientů činil k 30. červnu 2004 45,1 mld. Kč.

  Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank