Úvěr na 100 milionů Eur od EIB pro MONETA Money Bank podpoří malé a střední firmy

  • Evropská investiční banka a MONETA Money Bank podepsaly úvěr na podporu českých firem do 3 000 zaměstnanců.
  • Významná část úvěru podpoří projekty, které pomohou být České republice environmentálně udržitelnější a konkurenceschopnější.

Úvěr ve výši 100 milionů Eur (2,5 miliardy Kč) od Evropské investiční banky uzavřený s MONETA Money Bank zlepší ekonomické příležitosti pro podnikatele a malé a střední firmy v Čechách. Minimálně 12 % z celkové částky musí být alokováno na projekty s pozitivním dopadem na klima a životní prostředí. MONETA se navíc zavázala, že tento alokovaný objem znásobí: živnostníkům a malým firmám tak v blízké budoucnosti nabídne pro financování jejich udržitelných podnikatelských záměrů zhruba 700 milionů korun.

„Naše aktuální spolupráce s EIB dále posiluje náš závazek podporovat živnostníky a drobné podnikatele, kteří tvoří páteř české ekonomiky. Jsme připravení pokračovat v naplnění našeho cíle stát se stabilním šampionem pro tuto velmi důležitou součást naší ekonomiky v obtížných dobách, které Českou republiku v kontextu zelené tranzice coby tradiční oblasti těžkého průmyslu čekají,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

„Jsme rádi, že můžeme rozšířit naši spolupráci s MONETA, abychom dále podpořili obchodní příležitosti v zemi – často v regionech s nižší ekonomickou aktivitou – a podpořili růst, který je přínosný pro lidi a planetu,“ řekl viceprezident EIB Kyriacos Kakouris, který je zodpovědný za operace EIB v České republice.

Finanční prostředky Evropské Investiční banky bude MONETA nabízet prostřednictvím speciálních úvěrových produktů minimálně na dva roky. V rámci tzv. „zelených úvěrů“ budou tyto finance určeny na projekty k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, zařízení k jejich výrobě a skladování včetně přečerpávajících vodních elektráren. O úvěr budou moci požádat také zemědělci, a to na projekty, které přispívají k zamezování eroze nebo vysychání půdy, zvýšení zásob uhlíku v půdě nebo výměnu zemědělských, tažných a lesnických strojů. Nárok na finanční pomoc z EIB mají také projekty městské a příměstské veřejné dopravy: například pořízení tramvají, metra, lanovek či bezemisních autobusů, ale také výstavba potřebné infrastruktury, jako například elektrické nabíječky, vodíkové čerpací stanice, signalizace pro železniční a tramvajovou dopravu nebo elektrické silniční systémy (ERS). Podmínky splní také projekty na investice do obnovy vodovodních systémů, kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod nebo záměry na zlepšení energetické účinnosti stávajících budov a průmyslových zařízení.

O MONETA Money Bank
MONETA Money Bank, a.s. je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to poskytuje banka další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Klienti MONETA tvoří přes 13 % populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje 134 poboček a 562 vlastních bankomatů, dalších 1 409 bankomatů prostřednictvím sítě sdílené se třemi dalšími bankami, špičkovou digitální platformu, call centrum, smluvní prodejce automobilů a leasingové partnery. Vlastní licencovanou stavební spořitelnu, která na území ČR nabízí produkty stavebního spoření.

O Evropské investiční bance
Evropská investiční banka (EIB), dlouhodobá úvěrová instituce Evropské unie (EU), vlastněná členskými státy. Financuje kvalitní investice a tím přispívá k cílům politiky EU v rámci Evropské Unie i  mimo ni. Společně s Evropským investičním fondem tvoří EIB Evropskou investiční bankovní skupinu. EIB spolupracuje s Českou republikou už od roku 1992 a poskytuje investice na podporu infrastruktury, malých a středních podniků, životního prostředí a inovací. Po více než 30 letech se podpora skupiny EIB blíží 30 miliardám eur.