MONETA se připojí k Milostivému létu, klientům v platební neschopnosti odpustí sankční poplatky

Klientům, kteří jsou v prodlení se splácením svých finančních závazků více než tři měsíce, odpustí MONETA veškeré sankční poplatky a penalizace. Stane se tak za předpokladu, že nejdéle do sedmi let splatí původní jistinu včetně dlužného obchodního úroku. Banka se tak připojí k Milostivému létu, které platí do konce ledna příštího roku.

Nabídka platí pro ty klienty, kteří byli k 31. říjnu letošního roku v prodlení se splácením svých nezajištěných úvěrů o více než 90 dní. „Rozhodli jsme se tak vyjít vstříc těm našim klientům, kteří se možná v kontextu zhoršující se ekonomické situace ocitli v aktuální finanční nouzi, ale mají zájem svým finančním závazkům v budoucnu dostát,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný. Nabídka banky se ke konci října týkala přes 7 tisíc smluv. „V prodlení se splácením o více než tři měsíce je v tuto chvíli 7 383 smluv. Znamená to, že MONETA je v tuto chvíli připravena odpustit téměř 115 milionů korun,“ upřesnil Tomáš Spurný.

Samotný generální pardon na výše uvedené penalizace udělí MONETA v okamžiku doplacení jistiny a obchodního úroku. Na to budou mít klienti sedm let. V případě, že budou řádně plnit novou splátkovou dohodu, nebude jim banka během této doby účtovat žádný další úrok ani penalizace. „Při splnění základních podmínek mohou zájemci o tuto možnost zažádat online prostřednictvím našeho webu. I v případě Monety je nicméně tato nabídka omezená a stejně, jako Milostivé léto, platí pouze do konce ledna příštího roku,“ dodala mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že spuštění online žádostí je stanoveno termínem 24. listopadu.

Nabídka „MONETA Milostivého léta“ se vztahuje na nezajištěné spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby a také na nezajištěné půjčky živnostníkům neboli OSVČ. Možnost sjednání splátkové dohody na dobu sedmi let a následné odpuštění sankčních poplatků se naopak nevztahuje na klienty v insolvenci a exekuci. Těm banka nabídla částečné odpuštění dluhu již v první polovině letošního roku. „I tito klienti, kteří projeví zájem o další řešení svých finančních závazků, mohou nicméně online žádost podat. Jsme připraveni jim nabídnout individuální pomoc,“ potvrdil CEO Tomáš Spurný. 

Klientům, kteří předpokládají, že mohou mít v blízké budoucnosti problémy se splácením svých finančních závazků, nabízí již nyní MONETA možnost úpravy splátkového kalendáře. Tímto způsobem banka během uplynulých dvou let restrukturalizovala již 10 496 úvěrových smluv: více než 88 % z klientů, kteří této možnosti využili, již splácí včas a bez problémů.