Tisíce klientů GE Money Bank uzavřeli vloni životní pojištění u pojišťovny Generali


Klienti GE Money Bank využívají ve stále rostoucí míře služeb pojišťovny Generali. GE Money Bank nabízí její životní i neživotní pojištění již déle než dva roky. Za loňský rok uzavřeli klienti GE Money Bank s Generali Pojišťovnou celkem 5000 pojistných smluv.


GE Money Bank spolupracuje s pojišťovnou Generali již od roku 2002, kdy tato pojišťovna zvítězila ve výběrovém řízení. Od září 2002 do konce roku 2004 uzavřeli klienti GE Money Bank s pojišťovnou Generali více než 10 000 pojistných smluv, celkový objem předepsaného pojistného přesáhl 50 milionů Kč.

Zájem klientů GE Money Bank vykazuje dlouhodobě rostoucí trend. V roce 2004 uzavřeli klienti banky s Generali Pojišťovnou celkem 5000 smluv s předepsaným pojistným v objemu 23 milionů Kč.

"Naším cílem je nabízet přímo na obchodním místě banky široké portfolio služeb. Kromě bankovních služeb jim ve spolupráci s našimi partnery nabízíme také další finanční produkty.
U životníhoa neživotního pojištění je tímto partnerem pojišťovna Generali a zájem klientů ukazuje, že tato spolupráce je úspěšná," řekl Miroslav Jaroš, manažer pojistných produktů GE Money Bank. "Součástí spolupráce je také školení zaměstnanců GE Money Bank. Díky němu dokáží naši zaměstnanci za přepážkou klientům kvalifikovaně poradit," dodal Miroslav Jaroš.

"Klienti GE Money Bank projevují dlouhodobě zájem především o sjednání nejrůznějších forem životního pojištění. V loňském roce se nejoblíbenějším produktem stal flexibilní produkt Generali Life a prudce vzrostl prodej pojištění nemovitostí v souvislosti s hypotečním úvěrem. V letošním roce jsme představili nový produkt Generali Grand, který při jednorázovém vkladu ve výši aspoň 20 tisíc Kč na 8 let garantuje minimální roční výnos ve výši 3,25 %. O tento produkt jeví klienti GE Money Bank velký zájem,"
řekl Petr Hájek, ředitel odboru pojištění osob pojišťovny Generali. Od dubna se možnosti rozšíří vedle pojištění nemovitosti i o pojištění domácnosti.


Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank