Termíny pro zadávání platebních příkazů a provoz na pobočkách GE Money Bank na konci roku 2007

Poslední provozní den roku 2007 je pondělí 31. prosince 2007, kdy budou mít všechna obchodní místa banky provozní dobu do 14.00 hodin. GE Money Bank doporučuje klientům, kteří chtějí, aby jejich transakce byly zpracovány ještě v roce 2007, aby dodrželi následující termíny, které jsou dány provozem zúčtovacího centra České národní banky.

Vklady a výběry hotovosti je možné na obchodních místech provést do 31. prosince do konce provozní doby, tj. do 14.00 hodin.

Platební příkazy k převodům na účty vedené u GE Money Bank je nutné uskutečnit:

  • v případě podání na obchodním místě banky do 31. prosince do 11.00 hodin,
  • v případě podání prostřednictvím služeb přímého bankovnictví (Telefon Banka, Internet Bank, Mobil Banka, BankKlient) do 31. prosince do 14.00 hodin.

 

Platební příkazy k převodům na účty do jiné tuzemské banky je nutné uskutečnit:

  • v případě podání na obchodním místě banky do 28. prosince do konce provozní doby,
  • v případě podání prostřednictvím služeb přímého bankovnictví (Telefon Banka, Internet Bank, Mobil Banka, BankKlient) do 31. prosince do 9.00 hodin.

 

Aby mohly být platební příkazy do zahraničí zaúčtovány na straně plátce ještě letos, musí být podány v těchto termínech:

  • Hladké platby:
  • na obchodním místě banky do 28. prosince do 12.00 hodin,
  • prostřednictvím služby BankKlient do 31. prosince do 9.00 hodin,
  • dokumentární platby je potřeba zadat do 27. prosince do konce provozní doby
  • šeky je potřeba zadat do 20. prosince do konce provozní doby

 

Klienti GE Money Bank byli o termínech pro zadání platebních příkazů a o provozní době obchodních míst informováni prostřednictvím vývěsek na obchodních místech a pravidelných měsíčních výpisů z účtu.

V průběhu vánočních svátků by měli klienti GE Money také počítat s omezeným provozem zákaznických linek pro jednotlivé společnosti. Zaměstnanci call center GE Money budou klientům k dispozici v následujících termínech:

 

Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank