Termíny GE Money Bank pro zadávání platebních příkazů v závěru roku 2005

 

V souvislosti s koncem roku zveřejnila GE Money Bank termíny pro zadávání platebních příkazů tak, aby byly zúčtovány v letošním roce. Posledním provozním dnem bude pátek 30. prosince, kdy budou mít obchodní místa banky standardní provozní dobu.
GE Money Bank doporučuje klientům, kteří chtějí, aby jejich transakce byly zpracovány ještě v roce 2005, aby dodrželi následující termíny, které jsou dány provozem clearingového centra České národní banky:

Platební příkazy k převodům na účty do jiné tuzemské banky je nutné uskutečnit:
· v případě podání na obchodním místě banky do 29. prosince do konce provozní doby,
· v případě podání prostřednictvím nástrojů přímého bankovnictví (Telefon Banka, Internet Bank, Mobil Banka, BankKlient) do 30. prosince do 9.00 hodin,

Platební příkazy k převodům na účty vedené u GE Money Bank je nutné uskutečnit:
· v případě podání na obchodním místě banky do 30. prosince do 11.00 hodin,
· v případě podání prostřednictvím nástrojů přímého bankovnictví (Telefon Banka, Internet Bank, Mobil Banka, BankKlient) do 30. prosince do 18.00 hodin,

Aby mohly být platební příkazy do zahraničí zaúčtovány ještě letos, musí být podány v těchto termínech:
· hladké platby do 29. prosince do 12.00,
· dokumentární platby do konce provozní doby.

Klienti GE Money Bank byli o termínech pro zadání platebních příkazů a o provozní době obchodních míst informování s dostatečným předstihem prostřednictvím vývěsek na obchodních místech a pravidelných měsíčních výpisů z účtu, které obdrželi počátkem prosince.

V závěru roku dojde i ke změně provozní doby call centra. Od 24. do 26. prosince bude uzavřeno. Od 27. do 31. prosince bude mít běžný provoz (víkend od 10.00 - 18.00, pracovní dny od 8.00 do 19.00 hodin). V neděli 1. ledna bude call centrum uzavřeno.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank