Termíny GE Capital Bank pro zadávání platebních příkazů v závěru roku

V souvislosti s koncem roku dojde k úpravě provozní doby obchodních míst GE Capital Bank a termínů pro podání platebních příkazů. Posledním pracovním dnem bude pátek 31. prosince, kdy bude na všech obchodních místech zkrácena provozní doba do 12.00 hodin.

GE Capital Bank doporučuje klientům, kteří chtějí, aby jejich transakce byly zpracovány ještě v roce 2004, aby dodrželi následující termíny:

Vklady hotovosti, výběry hotovosti a platební příkazy k úhradě ve prospěch účtů vedených v GE Capital Bank je možné uskutečnit nejpozději do 31. prosince do konce provozní doby. Platební příkazy k převodům na účty do jiné tuzemské banky podávané písemně na obchodních místech je nutné uskutečnit do konce provozní doby 30. prosince.

Domácí platební příkazy (ve prospěch účtu vedených v GE Capital Bank i v jiných domácích bankách) zadávané elektronickou formou (prostřednictvím Mobil Banky, Telefon banky, Internet Banky a homebankingovým produktem BankKlient) musí být zadány nejpozději do 10.00 hodin 31. prosince.

Uvedené termíny pro podání platebních příkazů se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

Aby mohly být platební příkazy do zahraničí zaúčtovány ještě letos, musí být podány v těchto termínech:

  • hladké platby do 23. prosince do konce provozní doby obchodních míst,
  • dokumentární platby do 27. prosince do 12.00.

    Klienti GE Capital Bank byli o termínech pro zadání platebních příkazů a o provozní době obchodních míst informování s dostatečným předstihem prostřednictvím vývěsek na obchodních místech a pravidelných měsíčních výpisů z účtu, které obdrželi počátkem prosince.

    V závěru roku dojde i ke změně provozní doby call centra. Dne 24. prosince bude v provozu do 14:00 hodin a 25. do 26. prosince bude uzavřeno. Od 27. do 30. prosince bude mít běžný provoz (víkend od 10.00 – 18.00, pracovní dny od 8.00 do 19.00 hodin).

    O Silvestru 31. prosince bude call centrum v provozu do 14:00 a na Nový rok bude uzavřeno. V neděli 2. ledna 2005 bude mít call centrum běžný provoz od 10:00 – 18:00.

    Eva Chaloupková, manažerka komunikace GE Capital Bank