Termíny GE Capital Bank pro zadávání platebních příkazů v závěru roku

V souvislosti s koncem roku dojde k úpravě provozní doby obchodních míst GE Capital Bank a termínů pro podání platebních příkazů. Posledním pracovním dnem bude pondělí 30. prosince, kdy budou všechna obchodní místa otevřena v rozsahu pravidelné provozní doby.

Doporučení pro klienty se týkají především podání platebních příkazů.

Vklady hotovosti, výběry hotovosti a platební příkazy k úhradě ve prospěch účtů vedených v GE Capital Bank a jiných domácích bank podávané osobně na obchodních místech GE Capital Bank je nutné uskutečnit nejpozději do 30. prosince do konce provozní doby.

Domácí platební příkazy zadávané elektronickou formou (prostřednictvím Mobil Banky, Telefon banky, Internet Banky a homebankingovým produktem BankKlient) musí být zadány nejpozději do 21.00 hodin 30. prosince. Uvedené termíny pro podání platebních příkazů se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

Aby mohly být platební příkazy do zahraničí zaúčtovány ještě letos, musí být podány v těchto termínech:
· Hladké platby do 19. prosince do konce provozní doby obchodních míst.
· Dokumentární platby a šeky do 22. prosince do 12.00.

Klienti GE Capital Bank byli o termínech pro zadání platebních příkazů a o provozní době obchodních míst informování s dostatečným předstihem prostřednictvím vývěsek na obchodních místech a pravidelných měsíčních výpisů z účtu, které obdrželi počátkem prosince.

V závěru roku dojde i ke změně provozní doby call centra. Dne 24. prosince bude v provozu do 14.00 hodin a 25. do 26. prosince bude zcela uzavřeno. Od 27. do 30. prosince bude mít běžný provoz (víkend od 10.00 – 18.00, pracovní dny od 8.00 do 19.00 hodin).

O Silvestru 31. prosince bude call centrum v provozu do 14.00 a na Nový rok bude uzavřeno.

Petra Kopecká, manažerka komunikace GE Capital Bank