Strategické změny ve vedení a posílení struktury GE Capital Bank

Tomáš Salomon, dosavadní ředitel retailového bankovnictví a člen představenstva GE Capital Bank, a.s., byl jmenován od 1. listopadu 2003 ředitelem nově vzniklého oddělení vývoje strategických produktů; Jan Rollo, dosavadní ředitel komerčního bankovnictví, byl jmenován ředitelem retailového bankovnictví a členem představenstva GE Capital Bank, a.s., a do funkce ředitele komerčního bankovnictví GE Capital Bank, a.s., byl od 1. listopadu 2003 jmenován Radomil Štumpa, dosavadní ředitel GE Capital Leasing, a.s. Jmenování Tomáše Salomona, Jana Rolla a Radomila Štumpy do nových funkcí je součástí strategické změny a posílení struktury GE Consumer Finance v České a Slovenské republice. Společnost tak reaguje na výrazný růst, který zaznamenala v posledních třech letech, a posiluje svoji strukturu, aby v následujících letech toto tempo růstu mohla udržet a dále zvýšit. Uvedené změny jsou navíc příkladem schopnosti GE neustále posunovat úspěšné manažery na nové, náročné funkce, aby získali další zkušenosti a podněty a tím dodali společnosti novou energii a přispěli k jejímu ještě úspěšnějšímu růstu.

Tomáš Salomon, ředitel vývoje strategických produktů a člen představenstva GE Capital Bank

Během tří let, kdy Tomáš Salomon vedl retailové bankovnictví GE Capital Bank, a.s., došlo k několikanásobnému nárůstu počtu spokojených zákazníků, kterých je dnes téměř 700 000. GE Capital Bank, a.s. rovněž získala řadu prestižních ocenění (Účet roku 2002, Nejdynamičtější banka roku 2002) a pevné místo jak na trhu spotřebitelských úvěrů, hypoték nebo přímého bankovnictví.

„Jsem přesvědčen, že dnes stojíme na prahu nové etapy GE Consumer Finance Česká a Slovenská republika, etapy, která nám umožní více se zaměřit a akcelerovat růst. Dá více prostoru úspěšným lidem i naším produktům, jejichž potenciál může být ještě více využit. Naše produkty a služby již dnes udávají trend českému bankovnictví a splátkovému prodeji v obou republikách. Nyní je chceme zákazníkům nabídnout všemi distribučními kanály, které máme k dispozici. Klíčovými produkty dalšího růstu rozumím nezajištěné úvěry, zajištěné úvěry a kreditní karty,“ uvedl Tomáš Salomon, ředitel vývoje strategických produktů, a dodal: „Máme ten nejlepší tým lidí. Nyní vytváříme takové podmínky, abychom se opět významně posunuli před naši konkurenci a svůj náskok si také v dalších letech udrželi.“

Ve své nové funkci ředitele vývoje strategických produktů bude Tomáš Salomon zodpovídat za vývoj produktů, jejich strategii, a strategii vhodných distribučních kanálů napříč celou společností GE Consumer Finance Česká a Slovenská republika.

Tomáš Salomon vystudoval Univerzitu Komenského v Košicích. Od roku 1994 působil v Pepsi-co. Po akvizici Multiservisu společností GE nastoupil jako obchodní ředitel, později zastával funkci generálního ředitele GE Capital Multiservis, a.s. Od roku 2000 je ředitelem retailového bankovnictví GE Capital Bank, a.s., a od roku 2001 také členem představenstva banky. Od 1. listopadu 2003 povede nově vzniklé oddělení vývoje strategických produktů.

Tomáš Salomon se narodil v roce 1966 v Ostravě. Je ženatý a má dvě děti. Rád lyžuje, hraje tenis a squash a mezi jeho koníčky patří také divadlo a činohra.

Jan Rollo, ředitel retailového bankovnictví a nový člen představenstva GE Capital Bank

Jan Rollo úspěšně řídil komerční bankovnictví GE Capital Bank, a.s. od roku 2000. Vybudoval silný tým a úspěšně realizoval strategii zaměřenou na malé a střední firmy, jejímž důsledkem byl vysoký zájem klientů hlavně o úvěry GE Capital Bank, a.s. Spokojenost a loajalita komerčních klientů GE Capital Bank, a.s., je dnes podle nezávislých průzkumů vyšší než u všech ostatních konkurenčních bank. Od 1. listopadu 2003 povede Jan Rollo retailové bankovnictví a bude novým členem představenstva GE Capital Bank, a.s.

„Velmi si vážím možnosti podílet se na dalším zdravém a dynamickém růstu GE Capital Bank, a.s. právě na trhu retailového bankovnictví. Stejně jako v komerčním bankovnictví budu i v retailu sázet zejména na silný a úspěšný tým, který udělá maximum pro spokojenost našich zákazníků. Mým cílem je mimo jiné nadále posílit pozici GE Capital Bank, a.s., jako inovátora bankovního trhu spotřebitelských úvěrů a přímého bankovnictví tak, aby naši klienti vždy obdrželi ty nejlepší služby,“ řekl Jan Rollo, nový ředitel retailového bankovnictví.

Jan Rollo vystudoval ČVUT v Praze. Od roku 1989 pracoval jako specialista v oddělení informačních technologií společnosti Swissair ve Švýcarsku. Poté působil jako projektový manažer programu PHARE na Delegaci Evropské Unie v Praze. V bankovnictví pracuje od roku 1994 a to nejprve v Bank Austria, kde byl zodpovědný za vztahy s klíčovými zákazníky, marketing a přímé bankovnictví a poté v Citibank kde vedl oddělení řízení produktů a podílel se na vedení sekce malých a středních podniků. V GE Capital Bank, a.s. působí od roku 1999, nejprve jako ředitel prodejní sítě komerčního bankovnictví a od roku 2000 jako ředitel celého komerčního bankovnictví. Od 1. listopadu povede retailové bankovnictví GE Capital Bank, a.s., a stává se novým členem představenstva banky.

Jan Rollo se narodil v roce 1965 v Praze. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří zejména sport.

Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví

Radomil Štumpa dokázal během tří let vytvořit z GE Capital Leasing, a.s., jedničku na trhu leasingu ojetých automobilů v Čechách i na Slovensku. Významně rozšířil distribuční kanály pro finanční leasing a uvedl na trh řadu nových produktů.

„Můj přechod z GE Capital Leasing, a.s., do vedení komerčního bankovnictví GE Capital Bank, a.s., vnímám jako další příležitost k vzájemnému hlubšímu propojení jednotlivých společností v rámci GE Consumer Finance Česká a Slovenská republika,“ řekl Radomil Štumpa, nový ředitel komerčního bankovnictví.

„Naše komerční bankovnictví je dnes velmi úspěšné a jeho meziroční růst je mimořádný. Mým hlavním úkolem bude tento trend v budoucnu udržet a rozvíjet a najít nové cesty dalšího růstu. Osobně tuto novou příležitost vnímám jako šanci k dalšímu odbornému růstu a získání nových zkušeností v nové oblasti, s týmem zkušených profesionálů a s novými zákazníky, kteří očekávají od GE Capital Bank, a.s., ty nejlepší služby,“ dodal Štumpa.

Radomil Štumpa vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Za 10 let své právní praxe získal zkušenosti z práce soudu v Brně, prokuratury v Praze a v roce 1994 se stal členem České advokátní komory. Jako advokát pracoval pro mezinárodní právní kanceláře McKenna & Co a Allen & Overy se sídlem v Londýně. V roce 1997 nastoupil jako Vice President na pozici ředitele právní divize Citibank a v této roli zodpovídal za veškeré právní záležitosti týkající se skupiny Citicorp v České republice.

Po akvizici Agrobanky nastoupil v roce 1998 jako ředitel právní divize GE Capital Česká a Slovenská republika a zároveň působil jako oficiální zástupce akcionáře GE. Svou desetiletou právní praxi ukončil v roce 2000, kdy nastoupil do vedení GE Capital Leasing, a.s., a stal se generálním ředitelem a předsedou představenstva. Od 1. listopadu 2003 povede komerční bankovnictví GE Capital Bank, a.s.

Radomil Štumpa se narodil v roce 1967 v Brandýse nad Labem. Je ženatý a má syna. Radomil je bývalý vrcholový sportovec a dodnes je sport, konkrétně triathlon a desetiboj, jeho hlavní zálibou. Hned na druhém místě je cestování, při kterém již navštívil více než 70 zemí světa.

Uvedené strategické změny a posílení struktury budou klíčem k úspěchu GE Capital Bank, a.s., na českém trhu v příštích letech.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank, a.s.