Stanislava Hejnová jmenována ombudsmankou pro klienty Skupiny MONETA

Stanislava Hejnová, ředitelka compliance MONETA Money Bank, byla jmenována ombudsmankou pro klienty společností celé Skupiny MONETA.

Stanislava Hejnová vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně a od roku 2008 se pohybuje v oblasti regulace finančních trhů a bankovnictví. Působila postupně ve skupinách HSBC, ČSOB a následně KBC, především na pozicích compliance a právní specialistka. Její specializací je oblast kapitálového trhu a kolektivního investování s důrazem na ochranu investorů. Mezinárodní zkušenosti získala v pozici Head of Compliance ve společnosti KBC Asset Management NV se sídlem v Belgii, kde také obdržela kvalifikaci Certified Compliance Officer pro Belgii.

V červenci 2020 nastoupila na pozici ředitelky compliance společnosti MONETA Money Bank, ve které je zodpovědná za zajištění toho, že členové Skupiny MONETA postupují v souladu se všemi právními požadavky a etickými standardy.

Kromě češtiny a angličtiny hovoří německy a vlámsky.

Ombudsman pro klienty funguje v bance již od roku 2012. Spolu se svým týmem řeší závažné podněty a opakované stížnosti klientů. Úkolem je jednak zjistit skutečný stav věcí a znovu posoudit předmět sporu, ale zároveň v maximální možné míře zohlednit osobní situaci klienta. Tým ombudsmana pro klienty se rovněž zabývá řešením podnětů, které jsou členům Skupiny MONETA postoupeny Finančním arbitrem nebo Českou národní bankou. Celkem se tým ombudsmana v roce 2019 věnoval 248 individuálním případům.