Společnost GE se zapojila do pomoci oblastem zasaženým ničivou katastrofou

Společnost GE se plně zapojila do pomoci oblastem jižní a jihovýchodní Asie postižených ničivými povodněmi. GE Money Bank převedla na konto Českého červeného kříže veškeré příjmy z poplatků ve výši 43 tisíc Kč za platební příkazy svých klientů, které směřovaly na účty pěti charitativních organizací. Český červený kříž také obdržel téměř 77 tisíc Kč, které přidali sami zaměstnanci banky, a dalších 243 tisíc Kč od GE Money Bank. Celkově tak přispěla společnost GE Money v České a Slovenské republice a její zaměstnanci částkou 363 tisíc Kč. Na pomoc postiženým oblastem navíc přispěla celosvětovém měřítku i společnost GE a její zaměstnanci částkou přes 11 milionů dolarů.

 

GE Money Bank převedla na účet Českého červeného kříže příjmy z poplatků ve výši 43 000 Kč za převody na konta následujících humanitárních organizací:

  • Nadace ADRA, č.ú. 85558555/0300, variabilní symbol 777
  • Člověk v tísni, č.ú. 991991991/0300, variabilní symbol neuveden
  • Česká katolická charita, č.ú. 3690369369369/0800, variabilní symbol 1071, 1151, 1711
  • Český červený kříž, 10030-7334-011/0100, variabilní symbol 444
  • Český výbor Unicef, 11771177/0300, variabilní symbol 800

Celkový objem poplatků za převody uskutečněné prostřednictvím přímého bankovnictví dosáhl 20 tisíc Kč, dalších 23 tisíc Kč pochází z poplatků za příkazy provedené na obchodních místech banky.

 

S pomocnou rukou přišli také zaměstnanci GE Money, kteří shromáždili na zvláštním kontě GE Money Bank 76 924 Kč. Pomohli však také nepřímo – prostřednictvím výzkumu spokojenosti zaměstnanců GE, který proběhl v únoru ve všech společnostech GE po celém světě. Za každého zaměstnance společnosti GE Money v České republice a na Slovensku, který dotazník spokojenosti vyplnil, věnovala GE Money Českému červenému kříží 100 Kč – a protože dotazník vyplnilo v České republice a na Slovensku 2437 zaměstnanců, GE Money přidala dalších 243 700 Kč.

 

Společnost GE výrazně přispěla i v celosvětovém měřítku. Na podporu odstraňování následků ničivé tragédie a pomoc asijským zemím postiženým vlnou tsunami přispěla částkou 1 000 000 dolarů na konto Mezinárodního červeného kříže a částkou 100 000 dolarů na konto UNICEF. Více o celosvětové pomoci GE lze najít na internetu GE.

 

GE zřídila také speciální sběrný účet pro své zaměstnance ve světě. Ti dokázali během několika týdnů nashromáždit na tomto účet přes 10 milionů dolarů, které byly rovněž použity na pomoc postiženým oblastem v Asii.

 

„Tato tragédie nám nemohla být lhostejná a cítili jsme jako povinnost, aby se naše společnost do pomoci postiženým oblastem zapojila celosvětově. Přispěla nezanedbatelnou částkou a jsem velice potěšen, že do sbírky přispěli v tak velkém rozsahu také zaměstnanci, kteří takto projevili svou solidaritu,“ řekl generální ředitel GE Money Bank Gerard Ryan.

 

Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank